Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 25, december 1964)


Príroda a spoločnosť - 1964

V jedenástom tohoročnom čísle sme vypísali turnaj v skladaní retrográdnych šachových problémov pre československých autorov. Na súťaž došlo 20 problémov od 9 skladateľov, rozhodca, p. Dr. Karl Fabel z Mníchova (NSR), ich dostal na posúdenie anonymne a uznal za vhodné udeliť tieto tri vyznamenania:


75. Bedrich Formánek

I. cena

originál

Retromat 2. ťahom, typ Proca


76. Ivan Dzuriš

Pochvalná zmienka

originál

Retromat 2. ťahom, typ Proca77. Bedrich Formánek

Pochvalná zmienka

originál

Biely svojím 9. ťahom práve bral čierneho jazdca.

Aký bol 1. ťah čierneho?Riešenia problémov s pripojenými posudkami rozhodcu:

č. 75: Spätne 1.Ke2-d1 Sg2-f1+ 2.b7:Sa8S, vpred b8D mat, 1...Sh3-f1+ 2.b7:Sc8S, vpred b8D mat, 1...f2-f1S+ 2.Kf1-e2, vpred 2.Db8 mat. Veľmi dobrý retromat s 3 chutnými variantmi, vykazujúcimi určitú symetriu.

č. 76: Spätne 1.c5:b6 e.p. b7-b5 2.a7-a8J, vpred a:b8J mat. Ďalší retromat by bol dostal čestné uznanie, keby nemal čiastočného predchodcu v úlohe F. Kadnera.

č. 77: 1. ťah čierneho bol Jg8-f6, 9. ťah bieleho Jf3:Jg1. Princíp postavení s krátkou dôkazovou partiou, v ktorej nemôže dôjsť k strate tempa (pár - nepár) je veľmi starý, tu sa však uplatnil v sympatickej forme.

Prípadné námietky proti výsledku možno poslať do 31. januára 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Úplný definitívny výsledok turnaja vyjde v 8. čísle Šachového bulletinu.


Vzad <<  >> Vpred