Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 1, január 1965)


Keď sa to tak vezme, kombinácie, v ktorých čierny pomáha bielemu, sú najčistejšími šachovými kombináciami, akýmisi abstrakciami, z ktorých sa síce stráca boj, rovnocenne ho však nahrádza prebytok krásy. Znie to azda trochu prehnane, ale je fakt, že krása pomocných matov má v sebe čosi neopakovateľné, najmä ak sa k jadru riešiteľ sám prehryzie. Nezatracujte pomocné maty, kým ste ich aspoň šesť nerozriešili!


79. Dr. György Páros

I. cena

Tipografia 1963

Pomocný mat 2. ťahom (7+8)

so zdanlivou hrou!V pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat daným počtom ťahov!

Kontrolná notácia: biely Kh3, Va4, Sb3, Sc3, Jc6, Pa2, g2 (7 kameňov), čierny Ke4, Va3, Sb4, Sc4, Pa5, d5, h4, h5 (8), pomocný mat druhým ťahom. Pod zdanlivou hrou treba rozumieť pomocný mat druhým ťahom, keby začínal biely! Vtip je práve v tom, že kombinácia po úvodníku čierneho je iná ako v zdanlivej hre - čierny totiž nemá vyčkávací ťah. Objavenie oboch kombinácií ohodnotíme v zimnej riešiteľskej súťaži 1 bodom. Riešenie pošlite do 25. januára 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 73 (Kubbeľ): 1.Jc6! K:c6 2.Sf6! Kd5! (2...Kc5 3.Se7+) 3.d3! a2 4.c4+! Kc5 (4...d:c3 e.p. 5.S:c3) 5.Kb7! a1D 6.Se7 mat! Napínavý útok na pešiaka a3 je zavŕšený prekvapujúcim modelovým matom. Aj túto štúdiu by mal spamäti poznať každý šachista!


Vzad <<  >> Vpred