Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 5, marec 1965)


Na rozlúčku so zimou treba ešte povedať, že sa nájdu riešitelia, ktorým nevyhovuje, že čierny v pomocných matoch dobrovoľne "vlezie" do matovej siete. Je na tom skutočne niečo zlé? Kto pestuje žravý šach, musí vedieť, že vyhrá vtedy, keď stratí všetky kamene, prívrženec hádzanej zase vie, že existuje aj "česká" hádzaná s podstatne odlišnými pravidlami. Pravidlá hier nie sú dané zhora, ale jednoducho vymyslené a môžu sa prispôsobovať podľa priania účinkujúcich. Cieľom všetkých zmien je spestriť repertoár, obohatiť zážitky, vytvárať nové hodnoty. Pomocné maty, ako aj iné odvetvia "rozprávkového" šachu majú svoju históriu, poznačenú hľadaním a objavovaním nových oblastí a dokazujúcu ich úplnú oprávnenosť v systéme šachových problémov.


83. Dr. György Páros a Ferenc Fleck

I.-II. cena ex aequo

Memoriál Bláthy 1940

Pomocný mat 4. ťahom (4+16)

V pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat daným počtom ťahov!Kontrolná notácia: biely Ke1, Sf1, Sf2, Pd4 (4 kamene), čierny Kb6, Dg2, Va6, Vg3, Sb7, Sh2, Ja7, Jd2, Pc4, d3, d5, d7, f3, g6, h3, h5 (16), pomocný mat štvrtým ťahom. Za riešenie, poslané do 22. marca 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, dáme 4 body.

Riešenie problému č. 80 (Avner): 1.Sc6 Sf4 2.Ke6 Jg3 mat a 1.Vf4 Vc6 2.Ke5 Jd6 mat. Predbežné priviazanie jednej a prerušenie druhej čiernej figúry a duchaplný batériový mat s antiduálom - v obidvoch variantoch!


Vzad <<  >> Vpred