Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 13, jún 1965)


Najpútavejším druhom zámeny dvoch matov je tzv. recipročná zámena, pri ktorej sa vzájomne vystriedajú matové odpovede po dvoch obranách čierneho. Vo forme "biely na ťahu" sa táto téma spracúva veľmi ťažko a fínskemu autorovi dvojťažky č. 88 vyslúžila striebornú olympijskú medailu.


88. Erkki Heinonen

Strieborná medaila

Olympiáda Helsinki 1952

Mat 2. ťahom (14+5)Kontrolná notácia: biely Kh6, Dh7, Va6, Vf8, Sa1, Sg8, Je2, Jg6, Pb3, d3, f6, g2, g7, h5 (14 kameňov), čierny Kf5, Jb6, Pa7, b4, c3 (5), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Za riešenie poslané do 15. júla 1965 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 84 (Mach): "Biely na ťahu" 1...J:f5 (Jg7 ľub.) 2.g7 mat, 1...Sd8 2.J:g7 mat, 1...Sg5! 2.Df3 mat, 1...Je4 ľub. 2.Jg3 mat - štyri modelové maty (varianty po 1...Jg5, Se5 atď. sú vedľajšie). Biely má jediný vyčkávací ťah, ktorým celý pripravený obsah zachová a navyše okorení šachom bielemu kráľovi: 1.Kh8! tempo.

Riešenie problému č. 85 (Ehrenstein): Pripravené hry 1...Vb6 (Jc7, Sa5 ľub.) 2.Dd8 mat, 1...Sb6 (Jb6, Va6 ľub.) 2.Dc6 mat, 1...Sc7 2.De6 mat. Čistý vyčkávací ťah neexistuje a úvodník 1.Kf5! (tempo) umožní pridaný variant 1...K:d5 2.Dc5 mat. Ostatné hry ostávajú bezo zmeny.


Vzad <<  >> Vpred