Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.9.2010)


Skladba č. 3798 – originál

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahom (9–12)V pondelok sa začne rekordná šachová olympiáda

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Dg4 Vd8 Sd2 Sd5 Jb4 Jg3 Pc5 h5 (9), č. Ke5 Ve1 Ve3 Sc8 Ja1 Jf3 Pb5 c6 d7 e7 f6 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V centre diania sú ťahy jazdca b4. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3794 (Šemrinec): Zvodnosť 1.Vae3? tempo 1...Se5 2.V3:e5 mat, 1...Je1 2.Df3 mat (a ďalšie varianty), vyvrátenie 1...f4!, riešenie 1.De3 tempo 1...Se5 2.D:e5 mat, 1...Je1 2.Sf3 mat (vedľajšie varianty 1...Sc7, Sd6, Sf4, c3, g7~, f4 2.J:c7, V:d6, J:f4, Sb3, Jf6, De4 mat). Polorecipročná zámena druhov matujúcich figúr (V,D – D,S) na rovnakých poliach v prvých dvoch variantoch. – Vypísanú odmenu vyhráva Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 13.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže štúdií Pravda 2008-2009: čestné uznanie Ľ. Kekely (Snežnica) úprava 3701, zvláštna pochvalná zmienka pre začínajúceho autora I. Novák (Bratislava) 3695. Rozhodcom bol M. Hlinka (Košice).

● V pondelok 20. septembra sa v ruskom Chanty-Mansijsku začne 39. šachová olympiáda. Za šachovnicami sa očakáva rekordných 1376 účastníkov zo 158 štátov!

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 17. septembra) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred