Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(12.10.1956)Partie z olympiády

Na šachovej olympiáde v Moskve v každom kole dochádzalo k ostrým a zaujímavým partiám. Diváci denne mohli sledovať nevyčerpateľné možnosti šachového boja. Pravda, v mnohých partiách sa nedosiahla výhra, avšak aj medzi nerozhodnými partiami bolo mnoho nevšednej originality, aj keď v šachových rubrikách sa zriedka stretávame s takými hrami. Príčinou toho je akiste húževnatý postoj šachistov. To je zreteľné aj na našich turnajoch, keď sa diváci zoskupia okolo tej či onej šachovnice; v takom prípade je vždy takmer isté, že v dohľadnom čase útok vyhrávajúceho prerazí a ozve sa smutné, ale mužné: "Vzdávam sa, ďakujem pekne." Na olympiáde, pravda, k tomuto prejavu dochádza vo všetkých jazykoch sveta, podľa národnosti porazeného. Vyhrávajúci prípadne ani neovláda príslušný jazyk, predsa sa hráči dorozumejú, veď kapitulácia je spojená s podpisom zápisu partie a zastavením šachových hodín. Spomenuté znaky sú v medzinárodnom šachovom živote tak jednotné, že k pochybnostiam nemôže dôjsť. Horšie je to vtedy, ak hráč chce ponúknuť remízu. Veď pre remízu už nie je jednotný výraz, v rôznych jazykoch rôzne slová používajú pre samotný výraz remíza: ničja, döntetlen, draw, nulle. Nie div, že pri stretnutiach vzdialených štátov, povedzme Mongolská ľudová republika-Fínsko, najjednoduchším dorozumievacím prostriedkom pri ponúknutí remízy je napísať na papier ½ : ½? Ak súper neprijme, tak prečiarkne polovičky, ak príjme, tak jednoducho podpíše zápis partie. Hodno spomenúť, že kývnuť hlavou na súhlas alebo nesúhlas už nie je jednoznačné, lebo u Bulharov naše áno by znamenalo nie a naopak.

Teraz pozrime na kapituláciu v partii Smyslov-Pachman. 1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.d4 d5 4.Sg5 c6 5.c:d5 e:d5 6.e3 h6 7.Sh4 Sf5 8.Df3 Db6?! 9.D:f5 D:b2 10.Dc8+ Ke7 (Nezvyklé obraty, pravda, ani biely sa tomu nevyhne.) 11.J:d5+ c:d5 12.Dc1 Db4+ 13.Ke2 Db5+ 14.Kf3 Dd7 15.S:f6+ K:f6 (Na poliach, kde teraz stoja králi, normálne bývajú jazdci.) 16.g3 Df5+ 17.Kg2 Sd6 18.Dd1 g6 19.Sd3 De6 20.Vb1 Jc6 21.V:b7 Vab8 22.V:b8 V:b8 23.Je2 Kg7 24.Da4 Je7 25.Vb1 V:b1 26.S:b1 Sb8 27.Sc2 h5 28.Db5 Sc7 29.h4 a6 30.Db7 a čierny sa vzdal, keď stráca ďalšieho pešiaka.

Ciocaltea-Barcza: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Jb8 10.d4 Sb7 11.Jbd2 Jbd7 12.Sc2 Ve8 13.c4? Sf8 14.b3 e:d4 15.J:d4 b:c4 16.b:c4 Jc5 17.f3 g6 18.J2b3 Jh5 19.Ja5 Sc8 20.Vb1 Dh4 21.Je2 Je6 22.Sa4 Vd8 23.Sc6 d5! (Účelom tohto ťahu je priviesť čiernopoľného strelca do hry. Biely totiž má na čiernych poliach veľké slabiny.) 24.c:d5 Sc5+ 25.Kh2 Jd4 26.Jg1 S:h3! 27.J:h3 Dg3+ 28.Kh1 J:f3! 29.D:f3 D:e1+ 30.Kh2 Sd6+ 31.Sf4 D:b1 32.S:d6 c:d6 33.S:a8 V:a8 34.Jc6 De1 35.g4 Dd2+ 36.Kg1 Dc1+ 37.Kg2 Dd2+ 38.Kg1 Jg7 39.a4 Ve8 40.Jf2 h5 41.a5 a biely sa vzdal. Pekne urobený útok čierneho sa neskončil matom, ale na výhru stačilo ostré pokračovanie.


Riešenie dvojťažky zašlite na adresu našej redakcie do konca októbra 1956 s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


41. Arturs Keirans

I. cena

Sports Referee 1932

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred