Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(19.10.1956)Na záver šachovej olympiády

Niektorí naši čitatelia sa nás spýtali, odkedy sa hrá šachová olympiáda, kde sa hrali predošlé a pod. Keďže to bude zaujímať viacerých, rozhodli sme sa odpovedať v rubrike. Prvá šachová olympiáda hrala sa roku 1927 v Londýne. Ďalšie olympiády boli usporiadané v Haagu 1928, Hamburgu 1930, Prahe 1931, Folkestone 1933, Varšave 1935, Štokholme 1937 a v Buenos Aires 1939. Pravda, cez vojnu sa olympiády nehrali. Po vojne prvá, celkove deviata hrala sa v Dubrovníku 1950. Na posledných troch olympiádach (Helsinki 1952, Amsterdam 1954, Moskva 1956) hral aj SSSR a skončil vždy na prvom mieste. Ďalšia olympiáda bude v USA, údajne v Texase.

Na skončenej olympiáde mužstvo ČSR sa umiestnilo na siedmom mieste. Je to v porovnaní s našimi predošlými výsledkami neúspech. Vinu na tom majú všetci hráči. Vo finálovej skupine iba Alster dosiahol viac ako 50%-ný úspech. Hlavnou príčinou slabého výsledku je nedostatočná bojovnosť šachových majstrov. Francúzske porekadlo hovorí, že kto nič neriskuje, nič nemá. Žiaľ, naši poprední hráči málo riskovali, veď zo 44 partií odohraných vo víťaznej skupine 25 partií skončilo sa s nerozhodným výsledkom.

Sú však aj optimistické názory. Je pravda, že by sme boli na reálnom 5. mieste, ak by sme boli dosiahli o dva body viacej. Ale mať náhodou o dva body menej, znamenalo by predposledné miesto!

Na ukážku, ako si šachisti predstavujú útočnú, iniciatívnu hru, publikujeme partiu Panno-Keller zo stretnutia Argentína-Švajčiarsko. 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 5.e3 a6 (Na tomto mieste je to obvyklý ťah, veď pripravuje b5) 6.Sd3 d:c4 7.S:c4 b5 8.Sb3 c5 9.0-0 Sb7 10.De2 Jbd7 11.Vd1 Se7 12.e4 c:d4 (Biely by stál dobre aj po 12...b4 13.e5 b:c3 14.e:f6 S:f6 15.d5) 13.J:d4 Dc7 14.Sg5 Jc5 15.Vac1 (Vyvrátenie predchádzajúceho ťahu čierneho. Nejde totiž 15...J:b3 pre 16.Jc:b5!) 15...b4? (Rozhodujúca chyba vo výpočte čierneho. Biely pred Ja4, potom by nasledovalo Jf:e4 má silný medziťah: výmenu na f6. Solídne a dobré bolo rochovať.) 16.S:f6 g:f6 17.Ja4 0-0 (Do úvahy prichádzalo De5, po ktorom by však biele figúry taktiež vtrhli do tábora čierneho 18.J:c5 S:c5 19.Jf3 Dh5 20.Sa4+ Kf8 21.Vd7 Vb8 22.Dc4 atď.) 18.S:e6! (Pomaly všetko sa dá brať) 18...De5 (Prirodzene, po 18...J:e6 19.V:c7 by výhra bieleho bola ľahká.) 19.J:c5 S:c5 20.Sf5 Vfe8 (Vrchol kombinácie bieleho spočíval v tom, že nešlo 20...S:d4 pre Dg4+ Kh8 a 22.Dh5 s matovou hrozbou) 21.Dh5 S:d4 22.V:d4 D:d4 23.Vc7 a čierny sa vzdal, lebo proti matovej hrozbe niet obrany. Poznamenávame, že vodič bieleho má len dvadsať rokov.


Riešenie nášho diagramu zašlite do konca októbra 1956 na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


42. Comins Mansfield

British Chess Magazine 1917

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred