Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(26.10.1956)111 sovietskych majstrovských partií

Na celom svete prejavuje sa veľký záujem o sovietsku šachovú tvorbu. Sledujú, publikujú a študujú partie sovietskych majstrov. Prirodzene, takýto záujem sa odzrkadlí aj pri vydávaní nových šachových publikácií. Tentoraz sme dostali do rúk novú nemeckú publikáciu "111 sowjetische Meisterpartien". Zostavil ju H. Machatschek na podklade bohatých sovietskych prameňov. Vkusne upravená kniha iste vzbudí záujem aj u našich šachistov. Okrem glosovaných partií pozornosť si zasluhujú aj preklady dvoch krátkych a poučných článkov; Romanovského článok o zdokonaľovaní sa šachistu a stručné pokyny majstra sveta Botvinnika o príprave na šachové turnaje a zápasy. Poznamenávame, že Botvinnikove pokyny slovenským šachistom sú už známe z prekladu Botvinnikovej brožúry "Sovietska šachová škola".

Ukážkou glos nech poslúži partia Flohr-Sokolskij z polofinále XXI. preboru SSSR. 1.Jf3 e6 2.c4 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Se7 5.0-0 0-0 6.Jc3 d6 7.d4 De8 (Vo variante Iľjina-Ženevského si čierny pripravuje postup e5 a počíta s vytváraním hrozieb na kráľovskom krídle. Biely zase po ťahoch e4 a d5 usiluje sa o hru na dámskom krídle) 8.Ve1 (Pochádza od Keresa z partie proti Simaginovi na XIX. prebore SSSR, kde biely presadil e4. V partii Euwe-Bronštein nasledovalo 8...Db6 9.e4 Je4 10.J:e4 f:e4 11.V:e4 e5 12.De2 Sf5 13.Jh4 s ťažkou hrou pre čierneho.) 8...Je4 (Trochu odvážne, ale na pohľad možný ťah. Po 9.J:e4 f:e4 10.Jd2 d5 by vzniklo ostré postavenie. Flohr si zvolil pokojnejšie pokračovanie.) 9.Dc2 Dg6 10.b3 (Zlé je 10.J:e4 pre f:e4 11.Jd2 e3!, alebo 11.Jh4 S:h4 12.S:e4 Df7 atď.) 10...J:c3 11.D:c3 Sf6 12.Sa3 (Prirodzenejšie bolo Sb2 a na Jc6 Dd2 s ďalším d5.) 12...Jc6 13.Vad1 (Dalo sa hrať aj c5, pravda, po 13...d5 14.Je5 J:e5 15.d:e5 Se7 by biely nemal výhody.) 13...Sd7 14.Dc1 a5 (S cieľom pripraviť Jb4. Týmto manévrom čierny dostáva dobrú protihru.) 15.d5 Jb4 16.d:e6 S:e6 17.Dd2 (Na Jd4 by čierny mohol odpovedať Sc8, alebo 17...S:d4 18.V:d4 J:a2 19.Dd2 Jb4 s vyrovnanou hrou.) 17...f4! 18.Vc1 (Zlé bolo g:f4 pre 18...Sh3 19.Jg5 S:g2 20.K:g2 h6 alebo 18.D:f4 Sc3. Dalo sa však hrať 18.S:b4 a:b4 19.D:b4 a po najlepšom 19...b6 20.Dd2 alebo 20.a4 f:g3 21.h:g3 h5 by dalo dostatočnú kompenzáciu za pešiaka.) 18...f:g319.h:g3 h5 20.S:b4 a:b4 21.D:b4 h4! (Druhá obeť pešiaka rozdrvuje postavenie bieleho kráľovského krídla. Útok čierneho začína byť nebezpečný.) 22.J:h4 S:h4 23.g:h4 Df6 (Do úvahy prichádzalo aj 23...Vf4, načo 24.Vc3 je jedinou odpoveďou alebo 23...b6 24.Dc3.) 24.Vf1 V:a2 25.D:b7 (Rýchlo prehráva. Najlepšie možnosti skomplikovania hry poskytovalo ešte 25.c5, po ktorom by sa čierny taktiež dostal do silného útoku, napr.: 25...d5 26.D:b7 V:e2 27.S:d5 D:h4 28.Se6 V:e6 29.Dd5 Vff6 atď.) 25...V:e2 26.D:c7 Dd4! (Rozhodujúci ťah, biely nemôže vyhnúť smrteľnému Vf:f2) 27.De7 (Na Vcd1 by nasledovalo rovnako Vf:f2!) 27...Vf:f2 28.Kh1 (Posledná nádej bieleho je V:g2?, potom by vznikla remíza večným šachom 29.De8+ Kh7 30.Dh5+ atď. Nešlo D:e6+ pre Vf7+!) 28.Sh3! (Vrchol útoku – posledná rana!) Biely sa vzdal. (Analýza Sokolského).


V rámci našej riešiteľskej súťaže mesačne päť správnych lúštiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie do konca októbra s označením "Šachy".


43. Thomas Taverner

I. cena

Pen and Fencil 1890

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred