Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(5.10.1956)Turnaj 200 šachových majstrov

Zriedkakedy sa usporiada turnaj, na ktorom by sa zúčastnilo 200 majstrov, ako to bolo na práve skončenej XII. šachovej olympiáde v Moskve. Pritom treba poznamenať, že 10% zúčastnených majstrov malo titul medzinárodného veľmajstra. Najsamprv sú to členovia víťazného mužstva SSSR: Botvinnik, Smyslov, Keres, Bronštejn, Tajmanov, Geller; potom mladí Juhoslovania: Gligorič, Matanovič a Ivkov; temperamentní Argentínci: Najdorf, Panno, Pilnik; naši susedia: Szabó a Barcza; domáci čelní hráči: Filip a Pachman a ďalší Európania: Stahlberg (Švédsko), Prins (Holandsko), Unzicker (NSR) a O'Kelly (Belgicko). Sú to mená dobre známych bojovníkov veľkých medzinárodných turnajov. Prirodzene, o takýto šachový turnaj musí byť celosvetový záujem. Do Moskvy okrem hráčov pricestovali mnohé výpravy zahraničných turistov, nehovoriac o novinároch. Medzi novinármi je aj medzinárodný majster K. Opočenský, ktorý ako zástupca ČTK informuje československú tlač.

O počte divákov radšej nerozprávame, veď aj čitatelia Života sa môžu počítať medzi tých, čo s obdivom sledovali partie z olympiády.

Postavte si figúrky a zohrajte s nami partiu Olaffson (Island)-Najdorf (Argentína). 1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.d4 Sg7 4.e4 d6 5.f3 e5 6.Jge2 c6 7.Se3 0-0 8.Dd2 Da5 9.d5 c:d5 10.c:d5 a6 11.a3 Dd8 12.g4 Jbd7 13.Vb1 b5 14.h4 Vb8 15.Jg3 b4 16.a:b4 V:b4 (Poučná je snaha obidvoch strán na rôznych krídlach o útok. Ako vidieť, biely má svoje sily lepšie pripravené na útok.) 17.h5 Jc5 18.h:g6 f:g6 19.Dh2 De8 20.g5 Jh5 21.J:h5 g:h5 22.S:c5 d:c5 23.Se2 a5 24.Jd1 Dg6 (Mat sa nedá dosiahnuť, ale výhra pešiaka je rozhodne krokom k výhre, pričom biely voľný pešiak na d5 znamená stále nebezpečenstvo pre čierneho. Dvojica čiernych strelcov, žiaľ, nemá dobrú hru pre dobre blokovaný stred.) 25.D:h5 D:h5 26.V:h5 Sd7 27.Vc1 Vc8 28.Sc4 Se8 29.Vh2 Sf8 30.Je3 Vcb8 31.Vcc2 Sg6 (Pomalým, ale cieľavedomým premiesťovaním sa biele figúry dostávajú sústavne na lepšie a lepšie miesta. Všimnime si dôležitosť druhého radu, obrany bodu b2, presun bieleho jazdca do centra!) 32.Vhd2 Sd6 33.Sa2 Kg7 34.Jc4 Sc7 35.d6 Sd8 36.J:e5 S:g5 37.Jc6 V4b6 38.J:b8 S:d2+ 39.V:d2 V:b8 40.e5. Materiálu pomaly ubudlo, prevaha pešiaka ostala a pozícia bieleho sa podstatne zlepšila. Už má dvoch spojených voľných pešiakov a neodvrátiteľnú hrozbu premeny týchto pešiakov. Čierny sa preto vzdal.


Riešenie úloh z posledných čísel Života: č. 30 (Gamage) 1.Da1!! – č. 31 (Wardener) 1.Da7!! – č. 32 (Laws) 1.Vd6!! – č. 28 (Mendheim) 1.Dc7+ V:c7 2.Vd8+ Vc8 3.Jd7+ Kc7 4.Je6+ Kd6 5.Jb6+ V:d8 6.Vd7+ V:d7 7.Jc8 mat. Aj dvomi jazdcami možno dať výnimočne mat. – č. 33 (Meredith) 1.Dd2!! – č. 34 (Taylor) 1.Se4!! – č. 35 (Laws) 1.Dg1! d4 2.Dh1+ Ke3 3.De1 mat, 1...f3 2.Df2! – č. 36 (Gomoluch) 1.Ka5!! Tempovka.

Riešenie dvojťažky zašlite do konca októbra na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


40. Comins Mansfield

The Problemist 1930

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred