Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(29. 4. 1961)


Úloha č. 119

Eduard Kaďourek, Přerov, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kf8, Db8, Sb1, Sb4 (4), č. Kc4, Se8, Pg6 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ul. ČSA č. 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 112 (Vladimirov): 1.Sb6–a7! tempo Kc6 2.V:h4 Kc7 3.Vc4 mat, 2...Kb5 3.Da4 mat, 1...Kb4 2.Va3 K:a3 3.Sc5 mat, 2...Kc4 3.Db3 mat, 1...K:a6 2.Db1 K:a7 3.Va3 mat, 2...Ka5 3.Va3 mat, 1...Ka5 2.Db3 K:a6 3.Db6 mat. Úlohu demoluje vedľ. riešenie 1.Dd6.

Oriešok: V partii Bronštejn – Geller nasledovalo: 20.Dd3–g6 a čierny sa vzdal. Knižnú odmenu neudeľujeme, lebo zaslané riešenia boli nesprávne.


Opravy starších úloh

Uzavierame medzinárodný turnaj 1960 uverejnením opráv nekorektných úloh zaslaných autormi: úloha č. 66 (Janček): Autor nám zaslal toto opravené postavenie: b. Kd2, De3, Vf5, Sd6, Se4, Jf1, Jg5 (7), č. Kg4, Vh3, Vh4, Sh2, Pf2, f3, f4, f6, h5 (9) – mat 2. ťahom. Úloha sa počíta do riešiteľskej súťaže. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred