Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 11. 1983)


Problém č. 423

Ján Kovalič

1. pochvalná zmienka

SÚV ČSZTV C 30. 6. 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg2 De8 Vf3 Je2 Jg4 Pc4 (6 kameňov), čierny Ke4 Ve6 Sa1 Sd5 Jf1 Jf2 Pf5 g3 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 415 vyhrávajú: Marian Červenka z Bratislavy, Jozef Kobolka zo Žiliny a Vladimír Krejčí z Vrchlabí.

Riešenie problému č. 420 (Križovenský): Zvodnosť 1.Da8? tempo 1...Ke6, Jd5~, Ke4, Jg4 2.Sg4, Jd4, V:f4, Sd3 mat (1...Jf6~ 2.D:d5 mat), 1...Jd7!, riešenie 1.Je5 tempo 1...Ke6, Jd5~, Ke4, Jg4 2.Jd4, V:f4, Sd3, S:g4 mat (1...Jf6~ 2.Sg4 mat). Cyklická zámena matov (Lačného téma) v štyroch variantoch – vynikajúci tvorivý úspech mladého autora.

V turnaji Sekcie kompozičného šachu VŠZ SÚV ČSZTV z minulého roka sa veľmi dobre uplatnil aj Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi (nar. 26. 10. 1952), povolaním technik–energetik. Ohňostrojom hrozbových antiparadoxov možno nazvať jeho dvojťažku s púhymi šiestimi bielymi kameňmi, ale štyrmi fázami. Riešitelia iste neobídu tri zvodnosti dámou a zaujímavé vzťahy medzi matmi D:d5, D:f5, D:f4 a Vf4.


Vzad <<  >> Vpred