Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.3.2000)


Skladba č. 3257 – originál

J. Taraba a J. Kovalič a

M. Križovenský

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3258 – originál

J. Taraba a Z. Labai

Mat 2. ťahomPost humum

Nedávno zosnulý významný kežmarský šachový skladateľ Jozef Taraba tvorivo spolupracoval s viacerými autormi, a dve takéto skladby ostali dodnes neuverejnené: spoluautormi prvej (klasickej dvojťažky) sú Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi a Marián Križovenský z Prešova, druhú dvojťažku (so zvodnosťou 1.De2?) nám poslal Zoltán Labai z Veľkého Kýra. Riešenia oboch skladieb pošlite do 10. apríla t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3257 b. Ka7 Dg8 Ve1 Vg5 Sa2 Sh2 Je5 Pb5 c6 e6 (10), č. Kd5 Se8 Jc4 Jd7 Pd3 g6 (6); 3258 b. Kc7 Dd2 Vb5 Sf5 Je6 Jg4 Pb3 c2 d3 (9), č. Kd5 Da1 Vc3 Sf2 Sg2 Jc5 Jg6 Pa3 g3 (9); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Knihy za riešenie skladby č. 3246 vyhrávajú: Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica, Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin a Karol Petráš, Bitúnková 11, 940 76 Nové Zámky.

Riešenie skladby č. 3251 (Brown): 1.Kb6 hrozí 2.V:a5 mat, 1...Db4+, Sc3, b:c2, Va6+, Va7, V:a8 2.Db5, De8, D:c2, V:a6, V:a7, b:a8D mat. Z hľadiska vypísaného turnaja je dôležité, aby sa všetky tri biele veže aktívne zúčastnili na obsahu.

Riešenie skladby č. 3252 (Ložek): a) 1.e5 K:e5 2.f4 K:f4 3.Kh2 Kg4 mat, b) 1.Sh2+ K:e6 2.Sg3 K:f5 3.Vh2 Kg5 mat. Analogické priebehy a maty sú zvýraznené tým, že v oboch sa využíva blokujúca funkcia veže, strelca a pešiaka g2.

Nové marcové 28. číslo časopisu Pat a mat obsahuje na 32 stranách výsledky dvoch skladateľských súťaží, prehľady skladieb domácich a zahraničných autorov, 21 originálov, články, správy a vypísania súťaží. Záujemcovia o časopis môžu napísať na adresu Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 31. marca t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred