Paalanen E.
     Hlas ľudu 899
     Ľud 224 268
     SME 660
Pacejka H.
     Slovenský denník 99
Paciga P.
     Pionierske noviny 25
     Smena 161
Packa L.
     Hlas ľudu 2088 2138
     Šport 123
     Pravda 1418 1450 1991 2075 2145 2150 2207 2257 2314 2331 2367 2377 2425 2466 2492
  2517 2547 2583 2590* 2603 2641 2682 2730 2768* 2827 2862* 2872 2981 3040* 3041
  3053* 3213 3291* 3298 3771 3832 3842 3856* 3897* 3912 3936 3948 4038* 4069 4121*
  4182* 4187* 4352 4363* 4372* 4412 4474 4500* 4502*
     Slovenský denník 35 81
     SME 435
     Technické noviny 692*
     Východoslovenské noviny 930 975 995
Packer G.F.H.
     Fakty 108
Paclt J.
     Šport 389
Pachl F.
     Fakty 49
     Hlas ľudu 834 2569
Pachman L.
     Šport 202
Pachman V.
     Fakty 169
     Hlas ľudu 2454
     Ľud 226 321
     Šport 22
     Obrana ľudu 97
     Príroda a spoločnosť 82
     Poddukelské noviny 106 152
     Plameň 9
     Práca 38 83 84 86 125 127 143 148 179 247 255 275 280 298 307
  327 348 363 367 380 390 412 421 425 439 477 480 499 518 649
  703 742 838 893 1024 1025 1339 1725
     Pravda 29 561 800 1145 1458 1600 3412
     Slovenský denník 209
     SME 171 182 303 389 482 1116
     Smer 107 135 156
     Československý šport 123 142
     Technické noviny 268 272 391 392 394 395
     Východoslovenské noviny 58/00 62/10 68/35 1062 1171 1276
Pachomov D.A.
     Hlas ľudu 190
Pál J.
     Práca 424 437* 461 474 492
     Československý šport 18
     Večerník 45
Palatz F.
     Ľud 336
     Príroda a spoločnosť 17
Palitzsch F.
     Horizont 34
     Ľud 331
Paliulionis V.
     Hlas ľudu 1002
Palkoska E.
     Fakty 20
     Hlas ľudu 44 2531 2532 2644
     Ľud 13
     Šport 82
     Obrana ľudu 23 54 82 112 149 158
     Príroda a spoločnosť 38
     Práca 45 59 76 78 100 137 144 169 251 257 287 291 329 331 355
  373 383 398 422 435 443 467 478 503 514 517 539 549 558 570
  606 1020 1021 1421
     Pravda 7 49 953 3302
     SME 423 889 1117
     Smena 285 302
     Technické noviny 166
     Východoslovenské noviny 62/16 66/03 67/38 71/16
Pallasz E.
     Práca 599
Panigay V.
     Plameň 8 21
Pankratiev A.
     Hlas ľudu 937 1049 1069 1082 1328 1329 1366 1404 1526 1527 1644 1667 1750 1751 1877
  1881 2077 2078 2205 2206 2291* 2359 2367* 2431
     Práca 1086 1137 1313*
     Pravda 2557
     Slovenský denník 84 150
     SME 442 633
     Východoslovenské noviny 1117 1121 1167 1182 1193 1225 1252 1261 1319 1348
Paoli E.
     Šport 349
     Žilinský večerník 12
Pap D.
     Hlas ľudu 1884
Papack D.
     Fakty 130
     Hlas ľudu 2547
     SME 42 157
Pape E.
     Obrana ľudu 12
     Pravda 3409
     SME 1022
Papoušek J.
     Hlas ľudu 352
Papp G.
     Smena 307 393 397
     Technické noviny 66
Parfiriev V.
     Hlas ľudu 610 806 1453 1493 1574 1771
     Východoslovenské noviny 1125
Parchomenko M.
     Práca 1897 1912
     SME 1007
Páros G.
     Ľud 267*
     Šport 34
     Obzor 193
     Obrana ľudu 69
     Príroda a spoločnosť 79 83*
     Pravda 107* 112
     SME 397
     Život 21
Paroulek V.
     Obrana ľudu 125 135 138 143 145
Parrinello M.
     Šport 245
Parsrijev V.
     Hlas ľudu 1362
Parthasarathy M.
     Hlas ľudu 532 635*
     Technické noviny 103*
Paslack R.
     Hlas ľudu 2042 2152 2235
     Šport 529
     Práca 1046 1073
     Slovenský denník 68 92
     SME 344* 644 759
Pásztor J.
     Hlas ľudu 910
     Šport 521
Patarák J.
     Pravda 1636
     Východoslovenské noviny 965 992 1179
Paul H.D.
     Ľud 108
Pauly W.
     Fakty 84 85
     Hlas ľudu 32* 42* 1631 1936 1990 2408 2666
     Horizont 105
     Ľud 286
     Šport 14
     Obzor 182
     Príroda a spoločnosť 11
     Poddukelské noviny 77
     Práca 1290 1291 1547
     Pravda 485 846 1313 1504 1857 1858 2392 3061* 3083* 3300
     Slovenský denník 189
     SME 430 928
     Technické noviny 44 89 437
     Večerník 21
Pavlenko V.
     Práca 1707*
Pavlík P.
     Pravda 811 856
Pavlov J.
     Hlas ľudu 666* 1307* 1928 1929
Pavlov M.
     Hlas ľudu 801 901 906 1047 1083* 1097 1209 1210* 1290 1416 1543 1627 1657 1825 1998
  2111 2112 2255 2659
     Práca 1148 1548 1549 1728 1764 1766
     Slovenský denník 54
     Východoslovenské noviny 1246 1305
Pavlovič J.
     Východoslovenské noviny 69/31
Pawłowski T.
     SME 1162
Pázmán A.
     Plameň 1
Pázmán J.
     Práca 483
Peckover J.
     Východoslovenské noviny 67/42 71/35 72/11
Pečionkin P. S.
     Šport 462
Pedersen E.
     Práca 49 453
     Východoslovenské noviny 71/10
Peet J.
     Ľud 264
Peitl T.
     Pravda 3474 3503
     SME 225 265*
Pek Z.
     Hlas ľudu 2337 2581
Pekár G.
     Ľud 25 31
     Šport 543
     Práca 181
     Pravda 142 153 191 542 1127 1135 1352
     Smena 63 156
     Československý šport 116 121 130
Pekarčík P.
     Pravda 808
     Východoslovenské noviny 76/44
Pekka N.
     Hlas ľudu 2157
Penkov M.
     Smena 59 108
Penrose L.S.
     Ľud 29
Peprník M.
     Obrana ľudu 192
Pereskokov K. S.
     Východoslovenské noviny 69/53
Peretjaka E.
     Hlas ľudu 1760 1784 2054
Pericht A.
     Smena 97 176
     Československý šport 96
Peris L.
     Technické noviny 424*
Perkonoja P.
     Šport 176
     Poddukelské noviny 59
     Technické noviny 198 373
     Východoslovenské noviny 1206
Permiakov J.
     Hlas ľudu 1345* 1466 1513 1637 1702 1756 2069*
     Pravda 4328
     SME 810* 999*
Peronaze K.
     Východoslovenské noviny 748 853
Perone D.
     Šport 556
Persson M.
     Šport 591
     Obrana ľudu 10
Peták J.
     Pravda 1832
     Podtatranské noviny 29
     Východoslovenské noviny 731 775 788 890
Peter K.
     Východoslovenské noviny 66/04
Petersen H.
     Obrana ľudu 84
Petite E.
     Hlas ľudu 1669 1799 1827 2105 2106 2116 2199 2200 2254* 2319 2321 2413 2414 2419 2543
  2658
     Práca 1246 1247 1426 1472 1618 1649 1678 1679 1740 1784 1785 1855 1876 1923 1950
  1951 1997* 2078 2086
     Slovenský denník 37 52 164 168
Petkov P.
     Fakty 35 148
     Hlas ľudu 2564
     Šport 56
     Práca 935 945 1850
     Pravda 600 3614
     SME 60 161 189 1146
     Technické noviny 95 240
Petlák J.
     Hlas ľudu 1876
Petrášek A.
     Obrana ľudu 6
     Práca 160 183 347 418
Petrašin P.
     Práca 1918 1919
Petrík T.
     Pravda 2574
Petro M.
     Východoslovenské noviny 893
Petrov A.
     Fakty 117
     Ľud 175
     Šport 293
     Pionierske noviny 10
     Práca 1284 1285
     Pravda 1211 1812
Petrović N.
     Elektra 12
     Fakty 139
     Hlas ľudu 449* 733 737 1774 2428 2460
     Horizont 58
     Šport 24
     Obzor 46 146
     Poddukelské noviny 62 111
     Pravda 502* 1200 1989 1990
     SME 406 1226
     Technické noviny 281*
Petrusenko A.
     Hlas ľudu 803* 938* 968*
     Práca 1476* 1479*
Petruš L.
     Pravda 1919 2030 2046
Pettersen Ö.
     Príroda a spoločnosť 66
     SME 595
Pevný M.
     Pravda 2290
Philidor D.
     Ľud 199
Piasecký M.
     Hlas ľudu 1139
     Šport 549
     Východoslovenské noviny 61/01 61/02 61/03 61/04 61/06 61/08 61/09 62/01 62/09 62/12 62/14 62/17 62/19 62/20 63/03
  63/07 63/10 63/20 64/08 64/25 65/22 66/02 67/03 67/14 67/25 67/34 67/39 67/45 68/04 68/10
  68/22 68/25 68/31 68/47 69/06 69/11 69/40 70/04 70/23 71/28 72/23 72/26 73/52 74/18 75/24
  75/42 749 801 827 854 861 879 912
Piatesi A.
     Hlas ľudu 716 719 1298 1299 1357* 1407 1426 1504 1505 1618 1619
     Ľud 147
     Šport 256
     Pravda 74
     Smena 40
     Technické noviny 235
Pigits Z.
     Obzor 163
Pikulik A.
     SME 738
Piľčenko V.
     Hlas ľudu 809 868* 989 1099* 1198 1327 1415 1539* 1635 1708 1797 1915 2015 2165
     Šport 464
     Poddukelské noviny 102
     Práca 1582 1714 1814* 1974*
     Pravda 2814* 3006* 3240 3526 3564 3977
     SME 267 311* 579 638* 706 712 749 777 1139 1141
     Technické noviny 577 585* 629*
     Východoslovenské noviny 1175 1249
Piliczewski B.
     SME 1174
Pillsbury
     Elektra 6
Piltz K.
     Ľud 297
Pinot C.T.
     Ľud 156
Pinter J.
     Hlas ľudu 753 921
     Šport 135
     Práca 1231
     Pravda 801 839 869 907 923 990
     SME 1119
     Technické noviny 719 742
     Večerník 28
     Východoslovenské noviny 719 1162
Pipta V.
     Pravda 758
     Východoslovenské noviny 74/41 75/21 75/43 75/47 76/03 76/35 77/19 737
Pirrone S.
     Šport 358
     Pravda 73
Pitoňák J.
     Práca 317 334
     Smena 53
Pittich J.
     Ľud 107 126
     Šport 96
     Smena 261 296 364 372
Pitton P.
     SME 838 885 916 919 976*
Pituk A.
     Fakty 27 42 95
     Hlas ľudu 241 250 531 622 658 900 1448 1449 2133 2269 2270 2373 2475 2476 2541
  2579 2684
     Horizont 43
     Ľud 62
     Šport 3
     Obzor 25 106
     Obrana ľudu 10 13 24 80 100 120
     Príroda a spoločnosť 86
     Pionierske noviny 11
     Práca 21 25 28 39 53 60 64 81 95 116 126 130 138 168 174
  188 192 254 273 318 320 333 366 397 409 426 469 487 505 522
  523 595 596 604 624 677 761 772 774 835 852 896 974 996 1092
  1164 1165 1256 1358 1359 1462 1522 1572 1670 1774 1880 1881 1982 1983 2090
     Pravda 255 318 399 479 871 927 1064 1086 1327* 1612 1613 1614 1870 1871 2073
  2084 2113 2114 2236 2373 2374 2386 2439 2445 2472 2586 2629 2643* 2742 2835
  2876 2877 2913 2925* 2946 2964 2982 3001 3019 3031 3047 3055 3062 3076 3112
  3132 3154 3156 3164 3208 3218 3221 3261 3292 3323 3346 3354 3374 3379 3386
  3459 3559 3637
     Podtatranské noviny 50
     Slovenský denník 14 178
     Spišské hlasy 82/4
     SME 8 68 76 82 131 137 143* 151 309 342 517 536
     Smena 341 349
     Smer 27 100
     Československý šport 1 52
     Štart 3
     Technické noviny 34 90 173 363 447 450 570
     Východoslovenské noviny 62/24 65/18 1103
     Život 37
     Žilinský večerník 1
Placa A.
     Východoslovenské noviny 67/29
Plachutta J.
     Fakty 126
     Šport 313
Planck Ch.
     Fakty 99
     Hlas ľudu 2694
     Práca 1804
Platov M.
     Hlas ľudu 2540* 2638*
     Ľud 279* 327*
     Šport 210*
     Obzor 44*
     Príroda a spoločnosť 20*
     Poddukelské noviny 171*
     SME 184*
     Technické noviny 403*
     Východoslovenské noviny 65/19* 65/26* 66/19* 73/09* 75/49*
Platov V.
     Hlas ľudu 2540* 2638*
     Ľud 279* 327*
     Šport 210*
     Obzor 44*
     Príroda a spoločnosť 20*
     Poddukelské noviny 171*
     Práca 1413
     Slovenský denník 176
     SME 184*
     Technické noviny 403*
     Východoslovenské noviny 65/13 65/19* 65/26* 66/19* 73/09* 75/49*
Platz F.
     Ľud 290
Plečiková N.
     Horizont 39
     Ľud 37
Plesnivý E.
     Fakty 109
     Šport 283
     Obrana ľudu 15 109
     Práca 23 43 1218
     Pravda 52 1768
Pletenev N.
     Fakty 47*
     Šport 465
Pleva M.
     Pravda 650
Plevka J.
     Hlas ľudu 1499 1972 2177
     Pravda 1618 1663 1707 1777 1876 1977 2659
Plostak A.
     Ľud 237
Pobjecký I. a J.
     Pravda 424
Pócsik Š.
     Hlas ľudu 344
Počtarev K.
     Šport 371
Podmanický P.
     Obzor 155
Podolák J.
     Pravda 928
Poduškin S.
     Hlas ľudu 54 115 553 557 715
     SME 681
     Technické noviny 623
     Východoslovenské noviny 69/10
Pogosianc E.
     Šport 50
     Slovenský denník 122
     Technické noviny 295* 409
Poisson C.
     SME 317* 843
Pokornyj G.
     Hlas ľudu 797 916 1253 1271 1284 1371
Polaček L.
     Šport 73
     Práca 282 296 309 321 335 343 406 429 462 482 498 544 653 1220 1221
  1781 1815 1873 1888 1914
     Pravda 1010 2656 2879 2996 3150 3152 3158 3172 3215 3249 3264 3327 3338 3373 3389
  3453
     Smena 96 203
     Československý šport 34
     Technické noviny 189
     Večerník 35
Polák P.
     Hlas ľudu 625 664 708 721 795
     Šport 89
     Poddukelské noviny 210
     Pravda 809 841 851 872 886 936 1037 964 1054* 1091 1097
     Smena 263
     Športový spravodaj, Bardejov 25 26
     Večerník 41
     Východoslovenské noviny 77/4 77/16 690 778 786
Polanský K.
     Smena 256
Polgár J.
     Elektra 13*
Polgárová Z.
     Slovenský denník 74
Polhorský M.
     Pravda 4141
Pongrac G.
     SME 399
Pongrácz A.
     Hlas ľudu 400 750* 1000 999 1400 1500 1600 2000 2500
     Šport 1
     Príroda a spoločnosť 1
     Práca 1016 1017 1500
     Pravda 900* 1000 1162 1271 1301 1700 1701 1702 1855 1856* 2327 2328 2329 2849 2850
  3279 3280 3789 4315
     Slovenský denník 1 200
     SME 6 25* 45 286 296 554 1056
     Smena 100
     Československý šport 24
     Technické noviny 421 700
     Večerník 6
Pongrácz G.
     Šport 69
     Smena 352
Pongrácz J.
     Šport 559
     Pravda 1272
     SME 511
     Večerník 67
Ponomariov R.
     Hlas ľudu 1468
     Obrana ľudu 161*
Ponziani D. L.
     Obzor 124
Popandopulo A.
     Hlas ľudu 2534 2536
     Šport 302
     Práca 1731
     Pravda 1494*
     Východoslovenské noviny 1268
Popkov N.I.
     Hlas ľudu 688
Popov M. N.
     Ľud 168
     Smena 47 104 131
Popov N. A.
     Hlas ľudu 63*
     Východoslovenské noviny 69/22*
Popov V.
     Hlas ľudu 1960 1961
     SME 614
     Technické noviny 587 592
Popovici A.
     Horizont 63
Popovski A.
     Práca 1417
Popp W.
     Hlas ľudu 96
     Východoslovenské noviny 70/02
Popper E.
     Pravda 1309
Posessor V.
     SME 850
Pospíšil J.
     Šport 70 423
     Obzor 140
     Práca 268
     Pravda 1873 1874 3400
     SME 1153
     Technické noviny 668
Postma B.
     Pravda 333
Postnikov A.
     Hlas ľudu 2140 2163 2442* 2622*
     Práca 1320* 1321* 1322 1458* 1459* 1556 1557
Potempski W.
     Šport 429
Potočný V.
     Obrana ľudu 191
     Práca 543 560 576
     Československý šport 10
Pozdnjakov G.
     Hlas ľudu 1022
Pradignat E.
     Šport 295
     Obrana ľudu 87 90
Pramuga Ľ.
     Šport 161
     Obrana ľudu 26 50 56 99
     Práca 8 18 20 42 46 119
     Československý šport 124
     Večerník 26
Prandstetter E.
     Šport 179
     Pravda 430
     Smena 329 342
Prášil F.
     Práca 99 114 121 131
Predrag N.
     Pravda 3289
     SME 1131
Preziosi B.
     Obzor 22
Pribylinec V.
     Hlas ľudu 1365
     Šport 596
     Pravda 1153 1195 1203 1215 1220 1240 1251 1256 1258 1291 1320 1559 1582 1598 1632*
  1676 1711 1747 1776 1798 1828 1845 1905 1927 2003 2032
     Večerník 74
     Východoslovenské noviny 929 1030 1138 1149 1213
Prideaux H. M.
     SME 1205
Prikril M.
     Práca 1910
Prins H.
     Hlas ľudu 1247 1403 1489 1638 1826 1916 2122 2147*
     Slovenský denník 89
     Technické noviny 555* 639*
Procháczka I.
     Pravda 1277 1303 1433 1469
Prokeš L.
     Fakty 53
     Hlas ľudu 2602
     Ľud 20 227
     Šport 288
     Obzor 27 48
     Príroda a spoločnosť 18 44
     Poddukelské noviny 73 101
     Práca 1323 1485
     Slovenský denník 212
     Technické noviny 11 96 385
     Východoslovenské noviny 68/07 68/26
Prokop F. J.
     Hlas ľudu 2362
     Šport 294
     Obzor 103 172 186
     Príroda a spoločnosť 21 48
     Poddukelské noviny 81
     Plameň 12 13 15 18 20
     Práca 2058 2059
     Pravda 441
     Slovenský národ š2 š3
     Technické noviny 21 460
Prokop Ján
     Pravda 599
Promislo C.
     Fakty 24
     Technické noviny 76
     Východoslovenské noviny 65/21
Proskurowski W.
     Technické noviny 466
Prygunov V.
     Pravda 2326 2562
Prytz R.
     Horizont 38
     Slovenský denník 144
Przepiórka D.
     Hlas ľudu 1580* 2462
     Šport 254
     Technické noviny 371
     Život 15
Převorovský E.
     Šport 298
     Východoslovenské noviny 1216
Přibyl V.
     Pionierske noviny 9
     Práca 693 694 709 715 718 727 751 752 758 783 797 804 897
Přikryl B.
     Obrana ľudu 85
Psotný Š.
     Pravda 852
Puci M.
     Východoslovenské noviny 1005
Pugačov S.
     Hlas ľudu 691
     Obrana ľudu 179
     Práca 359
     Pravda 1051
     Východoslovenské noviny 67/02 67/08
Puchurov U.D.
     Hlas ľudu 607*
Puig y Puig E.
     Šport 612
     Práca 1806
     SME 1005
Pullman Ľ.
     Pravda 577 596
     Večerník 72
Pustovoj B.
     SME 675
     Technické noviny 551
Puškin S.
     Hlas ľudu 341 582 593 742 924 1030
Pylypenko V.
     SME 1027
Pypa V.
     Hlas ľudu 1010
     SME 718 1214