Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 2. 1983)


Problém č. 965 – originál

Ján Patarák, Košice

Autorova prvá skladba

Sériovopomocný mat 14. ťahom (3–8)Kontrolná notácia: b. Ke1, Pc2, d2 (3), č. Kg6, Dh6, Va3, Sh8, Jf5, Pe7, f6, h7 (8), začne čierny, urobí štrnásť ťahov tak, aby mu potom biely dal jednoťahový mat (SP 14X). Dnešný problém si môže privlastniť až dve prvenstvá. Okrem toho, že je prvým svojho druhu v našom šachovom okienku, je zároveň prvotinou Jána Pataráka, študenta Strojníckej fakulty VŠT v Košiciach. Tento mladý šachista sa venuje skladaniu problémov už dlhší čas, no doposiaľ nemal žiadny uverejnený. Posledné dva roky sa venoval výlučne skladaniu exoproblémov. Aj keď problém vyzerá na prvotinu trochu nezvykle vysokým počtom ťahov, veríme, že bude korektný aj po podrobnom rozbore riešiteľmi. Aby sme však trochu pomohli aj tým riešiteľom, ktorí sa s podobnými problémami zatiaľ málo stretávajú, uvedieme časť riešenia: Čierny prvým ťahom dámou musí uvoľniť pešiaka na stĺpci h, aby sa ten v šiestom ťahu premenil na vhodnú figúru, potrebnú k vytvoreniu matového obrazca. Správny prvý ťah dámou a dokončenie riešenia čakáme do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adrese – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 959 (M. Kašper – 2X): Autorova intencia: 1.Sb6!? hrozí 2.Jf5 mat, 1...Kf2, V:c2+, J:d4 2.Jf3, J:c2, S:d4 mat. Avšak po obrane 1...Sg2! je problém neriešiteľný, pretože veža c2 je vo väzbe. Taktiež nevychádza 1.Dg2? pre 1...Vae1! Riešitelia, ktorí objavili neriešiteľnosť, si pripisujú prvé 3 body do štvrťročnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 35 riešiteľov.


MINIŠKOLA KOMPOZIČNÉHO ŠACHU

Sériovoťahový pomocný mat – patrí do skupiny exoproblémov, v ktorej sa pripúšťa zmena pravidiel praktického šachu. V tomto prípade je to porušenie pravidla a striedaní ťahov bieleho a čierneho, a to tak, že čierny vykonáva bezprostredne za sebou určený počet ťahov (pritom nesmie šachovať bieleho kráľa), aby umožnil bielemu dať jednoťahový mat.

Ako príklad môže slúžiť problém od Kricheliho – sériovopomocný mat 25. ťahom: b. Kh1, Df6, Jb8 (3), č. Kg8, Vh4, Sh3, Pc7, f3, f4, h5 (7). Čierny musí uvoľniť bielopoľného strelca 1.c5 ... 5.c1S 6.Se3 7.Sg1 8.Sh2 9.Sf1 10.Sc4 11.Sf7 12.Kf8 13.Ke8 (teraz sa musí strelcom vrátiť, lebo potrebuje druhého strelca, aby previedol kráľa na matujúce pole) 14.Sc4 15.Sf1 16.Sh3 17.Sg1 18.Sc5 19.Se7 20.Kd8 21.Kc7 22.Sd6 23.Kb6 24.Ka5 25.Sb4 Da6 mat. Je prirodzené, že poradie ťahov musí byť celkom jednoznačné.


Vzad <<  >> Vpred