Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(21.3.1948)


 

Problém č. 119

Ľudovít Pramuga, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+11)


Problém č. 120

Eeltje Visserman, Holandsko

I. cena

Parallele 50 1947/IV

Mat 3. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 119: b. Kg4 Db2 Vf5 Vd1 Sh2 Pc3 Pf2 (7), č. Ke4 Sh1 Jg3 Jg2 Pd7 Pc6 Pc4 Pd3 Pe3 Pf3 Pa2 (11) – dvojťažka, 120: b. Kh1 Dg6 Sh4 Jd3 Jg1 Pe4 Pf4 Pg4 Pe3 Pc2 Pd2 (11), č. Kf1 Va7 Vb5 Sa1 Pd7 Pb6 Ph6 Pb4 Pa2 (9) – trojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 108 (Moravec): 1.Kg7! tempo 1...K:h3 2.D:g5 f4 3.Dh5 mat, poť. 2...K:h2 3.Dg2 mat, 1...e5 2.Sf5 e4 3.Jg2 mat, 1...f4 2.D:g5 Kh3 3.Dh5 mat, poť. 2...Kg5 3.Jf3 mat. Vedľ. riešenia: 1.De7, 1.Df6, 1.Kg8, 1.Kh7, 1.g7.

Riešenie problému č. 109 (Ančin): 1.Je3! Téma "Fleck". Hrozia: 2.Jb5, 2.Jc4, 2.Je4, 2.Jf5. 1...Da4 2.Jf5 mat, 1...Dg4 2.Jb5 mat, 1...Db1 2.Jc4 mat, 1...Df1 2.Je4 mat. Vedľ. rieš.: 1.Jb5+.


Správne vyriešenia zaslali

Andrej Ančin, Komárno (108 s 5 vedľ. rieš. a 109), Ambróz Banás, Dolný Smokovec (108 s 5 v. r., 109 a v. r.), Krištof Bolgár, Bratislava (108 s v. r., 109), Vojtech Horňák, Bratislava (108 3 v. r., 109), Štefan Kováč, Bratislava (108 s 2 v. r., 109), Ľudo Lupták, Bratislava (108 s 3 v. r., 109), Anton Minárik, Baťovany (108 len v. r., 109), Ján Mitter, Rakovice (zo 108 len 3 v. r., 109 a v. r.), Dr. Milan Novák, Dolný Kubín (zo 108 1 v. r., 109 a v. r.), Alexander Pituk, Banská Štiavnica, (108 a 5 v. r., 109), Viliam Moravčík, Budmerice (108 a 3 v. r., 109 a v. r.), Jozef Považan, Horná Ves (zo 108 len 3 v. r., 109 a v. r.), František Prášil, Kopráš (108 a 4 v. r., 109 a v. r.), Zoltán Prokopy, Poprad (zo 108 1 v. r., zo 109 len v. r.), Gejza Reiprich, Kremnica (108 a 5 v. r., 109 a v. r.), Jozef Šintál, Borovce (108 a 2 v. r., 109 a v. r.), Vojtech Solomajer, Prešov (zo 108 len 1 v. r., 109), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce (108 a 2 v. r., 109 a v. r.), František Ungváry, Bratislava (108 a 4 v. r., 109), Martin Viskok, Handlová (zo 108 1 v. r.), Alexander Weinberger, Bratislava (108 a 5 v. r., 109), Julius Zelienka, Bratislava (zo 109 len 1 v. r.), Edo Žiak, Bratislava (zo 109 len 1 v. r.).


Vzad <<  >> Vpred