Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(15.5.1948)


Problém č. 131

František Prášil, Kopráš

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+6)


Problém č. 132

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: 131: b. Ke5 Vd4 Vh6 Sb5 Sh2 Jf2 Pg2 (7), č. Kg5 Pc6 Pd5 Pg3 Ph5 Ph7 (6) - trojťažka, 132: b. Kf7 Dd8 Vb5 Vc3 Sb1 Se1 Jd5 (7), č. Kd4 Da2 Ja8 Pe7 Pf5 Pg5 (6) - dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. júna 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 119 (Pramuga): 1.De2! hrozí 2.Df3 mat. Tematické varianty: 1...J:e2 2.Ve5 mat, 1...d:e2 2.Vd4 mat, 1...f:e2 2.f3 mat.

Riešenie problému č. 120 (Visserman): 1.Je5! hrozí 2.Jf3 a 3.Jh2 mat!, 1...S:e5 2.Df5! atď., 1...V:e5 2.Df6! atď.

Riešenie problému č. 121 (Prášil): 1.Db3! hrozí 2.Dd3 aj 2.De3 a 2.Je6, 1...Vd5 2.D:d5 S:d5 3.Jb5 mat, resp. 2...J:d5 3.Je6 mat, 1...Ve5 2.Dc3 V:c3 3.d:c3 mat, 1...V:d1 2.Je6 atď., 1...S:f3 2.Je6 atď., 1...Vc1-c3 2.D:c3 atď. (Duál: 2.d:c3 atď.).

Riešenie problému č. 122 (Martin): 1.Vf5! hrozí 2.Dg8 mat, 1...Jf3~ 2.V:e5 mat, predlžená obrana 1...Jd2 2.J:e3 mat, 1...Jd4 2.c4 mat, 1...Ve4~ 2.V:e5 mat, predlžená obrana 1...Vd4 2.D:d4 mat.


Správne vyriešenia zaslali

Ambróz Banás, Dolný Smokovec (119, 121, 122), Krištof Bolgár, Bratislava, Štefan Futyma, Budatín (121, 122), Jozef Gaján, Levoča, Michal Husár, Revúca (122), Štefan Kokodič, Trenčín (aj duál č. 121), Filip Kögel, Lechovice (aj duál č. 121), Anton Minárik, Baťovany, Viliam Moravčík, Budmerice, Mikuláš Pechy, Spiš. Nová Ves (121, 122), Alexander Pituk, Banská Štiavnica (aj s duálom č. 121), Jozef Považan, Horná Ves (aj s duálom č. 121), Vladimír Poruben, Lipt. Sv. Mikuláš (121 s duálom, 122), František Prášil, Kopráš (aj s duálom č. 121), Gejza Reiprich, Kremnica (aj s duálom č. 121), Jozef Šintál, Borovce (119, 120, 122), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce (aj s duálom č. 121), Ing. Pavel Tkačenko, Ban. Bystrica (len 119), František Ungváry, Bratislava (aj s duálom č. 121), Ernest Vida, Lipiany (len 119), Martin Viskok, Handlová (119, 121, 122), Alexander Weinberger, Bratislava, šrtm. M. Zeleňák, Levoča (119, 121, 122).


Vzad <<  >> Vpred