Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.12.1966)


Problém č. 107

L. Talabér a Gy. Páros

III. cena

Budapesti Sakkszövetség 1966

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaKontrolná notácia: biely Kh5 Vh6 Sa4 Sg5 Jb8 (5), čierny Kb6 Dd5 Ve2 Vf8 Sh2 Sh3 Jb4 Pa7 b7 c7 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, tri tematické riešenia. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou, riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4.

* Výherci za správne riešenia problémov č. 101 a 102: František Jablonický, Trnava, Bradlanská 3, Ján Javorek, Poprad, Jegorovova 33, Gustáv Koritšánsky, Smrečany, Gabriel Mlinarič, Nové Mesto nad Váhom, V. Moravec, Liptovský Mikuláš, Gottwaldova 1518, Dionýz Arpáš, Tekovské Lužany IV/211, okr. Levice, Jozef Havran, Šaľa A/11, okr. Galanta, Matej Kuráň, Liptovský Mikuláš, Prídavky 1, Gustáv Pekár, Tisovec a Štefan Selecký, Bratislava, Schiffelova 38.


* * *

Polofinálové turnaje preboru ČSSR jednotlivcov v Harrachove sa odohrali iba v 5 skupinách po 12 účastníkoch. Skutočnosť, že sa poriadateľom nepodarilo zabezpečiť plánovaný počet 72 hráčov, mala by byť varovným mementom. Nezáujem našich popredných šachistov o vrcholné súťaže je dôsledok progresívneho znižovania hmotného zabezpečenia týchto podujatí, ako aj neustáleho menenia súťažných poriadkov a slabej organizácie. Nakoniec určiť dvoch postupujúcich z polofinálových turnajov sa ukázalo byť lotériou. Pri rovnakom počte bodov horším hodnotením podľa systému Berger-Sonneborn vypadli viacnásobní úspešní účastníci preboru republiky Július Kozma a Blatný. Turnaje prebiehali prevažne v znamení úspechov mladých hráčov. Jeden zo zástupcov mladšej generácie takto zvíťazil nad budúcim účastníkom preboru:


Sokolského hra

Biely:  Soukal               Čierny: Veselý

1.b4 e5 2.Sb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Se6 5.d4 Jd7 6.Jf3 Sb4+ 7.c3 Sd6 8.Db3 Jh6. Za postúpivším b-pešiakom vznikli v pozícii bieleho slabiny. Jednu z nich – pole c4 – snaží sa čierny dostať pod kontrolu. 9.Jbd2 c5. Ukáže sa ako chyba, pretože slabina na poli c5 bude omnoho citeľnejšia ako slabina bieleho. 10.b:c6 e.p. b:c6 11.Sa3 Vb8 12.S:d8 D:d6 13.Db4 Dc7. Po výmene dám mal by biely dobrú hru po c-stĺpci. 14.Da5 Je7 15.Jb3 0-0 16.Jc5 Sc8 17.Se2 Jf5 18.0-0 De7 19.Vab1 Jd6 20.Jd2 e4 21.Ja4 Dc7 22.Vb4 Sd7 23.Vfb1 Va8. Súboj na b-stĺpci prebieha v znamení prevahy bieleho. Ťahom v texte čierny prechodne odvracia stratu pešiaka. 24.Jc5 f5 25.c4 d:c4 26.J:c4 Jd:e4 27.S:c4+. Využíva väzbu jazdca b6 na zatlačenie kráľa do rohu šachovnice, čo v ďalšom zohrá rozhodujúcu úlohu. 27...Kh8 28.Ja4 Vfb8 29.J:b6 a:b6 30.V:b6. Obeť bielej dámy nemožno prijať, pretože po 30...V:a5 31.V:b8+ Sc8 32.Se6 by mal čierny o figúru menej. 30...Vc8 31.Dc5 Va7 32.Sa6 Vca8 33.Vb7 V:b7 34.V:b7 Dd8 35.Dd6. Strelec a6 je nedotknuteľný, naopak strelca d7 nemožno úspešne kryť. 35...Se6 36.Df8 mat. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred