Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(18.1.2012)Skladba č. 596Vladimír Pribylinec

Pravda 22.1.1988

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kf4 De7 Va5 Vc1 Se1 Sf3 Ja1 Jd2 Pb3 e2 e5 (11), č. Kd4 Va7 Jb5 Jd6 Pe6 g3 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Vladimír Pribylinec (narodený 8. augusta 1954 v Poprade), povolaním lekár, dlhodobo býval v Nižnej nad Oravou. Svoju prvotinu uverejnil 30. mája 1980 v šachovej rubrike Pravdy. Jeho celkovú tvorbu predstavuje približne 30 skladieb (včítane jednej spoločnej), až na jednu výnimku (pomocný mat) samé dvojťažky. Je autorom nového druhu exošachu na šachovnici 7x7.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivá hra 1...Jc4 2.V:c4 mat, zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.Vd1 mat, 1...Jc4, Kd5, Jc3 2.Dc5, D:d6, D:a7 mat, 1...J:e4!, riešenie 1.Vd1! hrozí 2.Je4 mat, 1...Jc4, Kc3, Kc5, Jc3 2.J:c4, Jc4, D:d6, D:a7 mat. Trojfázová zámena matu a dvojfázová zámena obrany (s matom D:d6) nadviazaná na veľmi dobrý zvodník a ešte lepší úvodník.


Vzad <<  >> Vpred