Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(25.1.2012)Skladba č. 597Federico Alliney

1. pochvalná zmienka

Sinfonie Scacchistiche 1986

Mat 3. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kh5 Dd8 Ve8 Vg4 Jf4 Pc2 g5 h4 (8), č. Kf5 Db8 Va3 Vd1 Sa1 Pd7 e3 e4 f6 g3 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Taliansky šachový skladateľ Federico Alliney (3. septembra 1920 – 4. októbra 1991) uverejnil viac ako 300 priamych matových úloh, najmä dvojťažiek a trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal desiatky vyznamenaní. Bol vedúci rubriky v časopise Scacchi e Scienze Applicate a organizátor tematických skladateľských súťaží.

Riešenie šachovej skladby: 1.Jg2 hrozí 2.c3 s ďalším 3.J:e3/D:f6 mat, 1...Vdd3 2.J:e3+, 1...Vad3 2.D:d7+, 1...Se5 2.Vf4+, 1...De5 2.D:f6+, 1...Dd6 2.D:d7+ D:d7 3.Vf4 mat. Vzájomné zaclonenie figúr rovnakého chodu na d3 a e5, navyše zaclonenie veže dámou na d6.


Vzad <<  >> Vpred