Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14.8.1996)


Zajtra uplynie práve 120 rokov, čo sa narodil vynikajúci rumunský šachový skladateľ nemeckého pôvodu – Wolfgang Pauly (15. 8. 1876 – 3. 3. 1934). Patril k veľmi všestranným autorom a na prelome tohto storočia bol považovaný za jedného z najlepších šachových skladateľov sveta. Jeho tvorbu ovplyvnilo hlavne dielo Samuela Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) a Williama Shinkmana (26. 12. 1847 – 25. 5. 1933). Zložil dovedna vyše 4000 skladieb rozmanitého druhu, pričom vynikol najmä v mnohoťažkách s echovými matmi. Rád skladal aj samomaty s originálnou myšlienkou, dvojníkové úlohy a miniatúrky. Dvojťažky skladal zriedkavo, no č. 84 je dôkazom, že aj v tejto kategórii sa mu podarili roztomilé dielka. Veď už pred 73 rokmi pracoval so zdanlivými hrami 1...e3 a 1...d2 v pozícii "biely na ťahu" (na každý ťah čierneho je pripravený mat). Ako sa predúvodníkové maty zamenia po správnom úvodníku? V budúcej rubrike uverejníme ešte jednu trojťažku, v ktorej je spracovaná Paulyho téma a doplníme jeho bibliografické údaje o niektoré zaujímavosti z jeho života.

Riešenie skladby č. 75 (Mansfield) z č. 24/96. 1.Sh5 hrozí 2.Je3 mat, 1...D:g4 2.Sb4 mat, 1...V:g4 2.Sg5 mat (1...K:c2, D:h5 2.S:e1, Sb4 mat). Pekná úloha so zaujímavým úvodníkom (Ing. J. Karel, Praha). Že úvodník dáva voľné pole, som si všimol, až keď som hľadal rozdiel medzi potenciálnymi hrozbovými ťahmi 2.De3(f2) – efektná úloha (J. Lörinc, Dubnica nad Váhom). Využitie viacerých veľmi dlhých bielych batérií spojené s povinnosťou prerušiť vždy inú vzdialenú čiernu figúru (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná ukážka strategickej dvojťažky od anglického veľmajstra v kompozičnom šachu, v ktorej sa po úvodníku čierne figúry v obrannej fáze nútene viažu (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane M. Ostrihom z Trnavy a J. Ložek z Lukáčoviec.Skladba č. 84

Wolfgang Pauly

Darmstädter Tageblatt 1923

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: biely Kb4 Dg3 Jb6 (3), čierny Kd4 Pd3 e4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred