Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12.6.1996)


Tento týždeň uplynie práve 100 rokov, čo sa narodil slávny anglický šachový skladateľ a medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Comins Mansfield (14. 6. 1896 – 28. 3. 1984). Prvotinu uverejnil v roku 1911 a celkove zložil 1300 úloh, výlučne dvojťažiek. V Albumoch FIDE získal 94,33 bodu, čo je v historickej tabuľke momentálne stále 16. miesto. Bol považovaný za najlepšieho skladateľa dvojťažiek strategickej školy. V dnešnej ukážke č. 75 z jeho bohatej tvorby je spracovaná téma, ktorá nesie jeho meno: "Čierny v obrane viaže jednu z dvoch svojich diaľkových figúr, čím umožní bielemu matovať s prerušením druhej z nich". 114 dvojťažiek autora zaradil A. C. White do poslednej (44.) knihy "Christmas series" pod názvom "A Genius of the Two – Mower (1936). Mansfield napísal o kompozičnom šachu knihu "Adventures im Composition" (1944).

Riešenie problému č. 66 (Taverner) z č. 15/96. 1.Vh4 tempo, 1...Jc4 2.Kg4 mat, 1...c5 2.Kf2 mat, 1...d6 2.Kg3 mat, 1...d:e6 2.Ke2 mat (1...Sb4(c3), S:d2, J~, f5 2.J:b4(c3), D:d2, c4, De8 mat). Naši predkovia prispeli do klenotnice kompozičného šachu témami, ktoré obsahujú trvalú hodnotu. Svedčí o tom aj táto jednoduchá a pritom taká krásna a umelecky pôsobivá skladba (A. Kalita, Bratislava). Riešiteľsky efektné maty s odťahom bieleho kráľa – aj dnes by si táto skladba zaslúžila také vysoké ocenenie (Ing. J. Karel, Praha). Ďakujem vám za príjemný šachový zážitok (P. Tuchyňa, Bánovce nad Bebravou).

Odmenu za správne riešenie dostane J. Vaník z Brusna a P. Tuchyňa z Bánoviec nad Bebravou.

Vyšlo 51. číslo pražského kompozičného časopisu Šachová skladba. Zaujme článok z pera Ing. V. Kosa: "K systematice skladeb s echovými modelovými matmi".Skladba č. 75

Comins Mansfield

II. cena

Swiat Szachowy 1930

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: biely Ka2 Vd8 Vh2 Sd2 Sg6 Jb3 Jg4 Pc2 g3 (9), čierny Kd1 Dh4 Va4 Ve1 Pa3 e5 h3 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred