Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19.6.1996)


Začiatkom júna uplynulo už 20 rokov, čo v Komárne zomrel popredný slovenský šachový skladateľ – Andrej Ančin (25. 10. 1909 – 7. 6. 1976). Narodil sa v maďarskej Békéscsabe a do roku 1947 žil v Maďarsku, kde aktívne navštevoval budapeštiansky šachový krúžok. Tu sa vytvoril silný vplyv na jeho celoživotnú skladateľskú tvorbu, poznačenú láskou ku strategickej dvojťažke a hlavne trojťažke. Po presídlení na Slovensko v roku 1947 sa hrdo hlási k slovenským šachovým skladateľom, ktorým ochotne odovzdáva svoje bohaté skladateľské skúsenosti. V Albumoch FIDE získal 13 bodov, čo je v slovenskej historickej tabuľke stále jedenáste miesto (viď. Fakty č. 35/1995). Celkove zložil vyše 300 skladieb a získal asi 100 vyznamenaní, z toho 10 prvých a 15 ďalších cien. Škoda, že plánovaný výber z jeho tvorby dodnes nebol vydaný, hoci je už do tlače pripravený viac ako desať rokov. V dnešnej ukážke č. 76 z jeho tvorby nájdete spracovanú zámenu troch obrán, ale aj troch matov vo forme zdanlivých hier 1...Sb5, Sc4, c6 a riešenia. Skladba získala vyznamenanie v turnaji na tému blokovanie polí.

Riešenie problému č. 67 (Isajev) z č. 16/96. 1.Dg7 hr. 2.D:f7 mat, 1...Jcd4, Jbd4, Jc5, c5, c6, e4 2.Se4, e4, Je7, Vd6, Jf6, Jf4 mat. Dvojťažka so zlatou visačkou zaiste bola lahôdkou aj pre riešiteľov (A. Kalita, Bratislava). Skryté blokovanie poľa v šiestich variantoch (Ing. J. Karel, Praha). Blokovanie poľa nie je jediným svetlým bodom, tri dvojice variantov dvakrát obsahujú antiduál (aj keď bez dominantnej motivácie), posledná dvojica má aspoň spoločný matujúci kameň (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Kalita z Bratislavy a B. Moravčík z Banskej Bystrice.Skladba č. 76

Andrej Ančin

3. čestné uznanie

SÚV ČSZTV C 25. 8. 1959

Mat 2. ťahom (8–4)Kontrolná notácia: biely Ka7 Db8 Vg4 Sa1 Jb4 Jf5 Pd5 e6 (8), čierny Kc5 Sf1 Pa2 c7 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred