Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26.6.1996)


Len nedávno uplynulo 100 rokov, čo sa narodil významný maďarský šachový skladateľ Imre Telkes (3.6.1896 – 1945?). ktorý posmrtne v Albumoch FIDE získal 10 bodov (v našej rubrike sme pod č. 18 zo 4. mája 1995 uverejnili jeho taskovú dvojťažku na tému Fleck). Celkove zložil vyše 300 skladieb, prevažne dvojťažiek a trojťažiek strategickej školy. V skladateľských súťažiach získal asi 100 vyznamenaní. Dnešná ukážka z jeho tvorby č. 77 je núdzovka – na každý ťah čierneho z pozície diagramu je pripravený mat. Ako sa po správnom úvodníku zamenia predúvodníkové maty?

Riešenie problému č. 68 (Vincze) z č. 17/96. Zdanlivé hry 1...K:a3, K:a5 2.Da1 Da7 mat. Zvodnosť 1.V:g3? tempo, 1...g4, K:a5 2.Dd7, Da7 mat, viazne na 1...S:g3! Zvodnosť 1.V:g5? tempo, 1...g2, K:a3 2.Dd7, Da1 mat, viazne na 1...S:g5! Rieši 1.Dc4 tempo, 1...K:a3(g4), K:a5(g2) 2.Db3, Db5 mat. Mereditka s nevídanou konštrukciou figúr ľahká na riešenie, no náročná na zloženie (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček z Vrútok a Ing. I. Dovičák z Košíc.

Piate číslo mesačníka Československý šach má opäť bohatý obsah. Zápas Karpov – Kamski má byť presunutý z Bagdadu do hlavného mesta Kalmyckej republiky Eliste. Nový prezident FIDE, zanietený šachista Kirsam lljumžinov (tiež prezident Kalmyckej republiky) má byť na jesennom kongrese v Jerevane zosadený. Turnaj 13. kategórie (2571) v New Yorku vyhral Adams 8,5 pred Sokolovom 7 a Salovom 6,5. Víťazom Grand prix PCA v Moskve sa stal Kramnik, keď vo finále porazil Kaspariana 2,5:1,5. Zaujímavý je aj pohľad do histórie pražského šachu zo začiatku 20. storočia z pera Jana Kalendovského. Ladislav Salai senior vysvetľuje na dvoch príkladoch tému Zagorujko (viacfázová zámena matov).Skladba č. 77

Imre Telkes

Zászlónk 1932

Mat 2. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: biely Kf8 Dg7 Sb6 Jc7 Pb4 b5 d5 e6 (8), čierny Kd6 Sd7 Jc4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred