Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21.8.1996)


Wolfgang Pauly bol matematikom, no pravidelne sa zaoberal aj amatérskym hvezdárstvom. V roku 1898 objavil kométu, ktorá dodnes nesie jeho meno. Výber jeho 170 skladieb zoradil M. Niemeijer do knihy "Zo sprak W. Pauly" (1948). Cenná je tiež Paulyho kniha "Assymetry" (1927 – spolu s T. R. Dawsonom), ktorá vyšla vo Whiteovej vianočnej sérii 44 kníh. V albumoch FIDE 1914–44/II a III získal posmrtne 24 bodov. V šiestom čísle časopisu Československý šach 1934 je na strane 83–84 uverejnený krátky Paulyho nekrológ, Jaroslav Ferra z Tábora v ňom upozorňuje, že Pauly sa narodil o 10 rokov skôr (15. 8. 1866), lebo časopis "Funkschach" uverejnil v roku 1926 článok k jeho 60. narodeninám. Všetky encyklopédie však uvádzajú rok narodenia 1876. Podarí sa to niekomu vyvrátiť? V dnešnej trojťažke č. 85 je spracovaná autorova téma: v pozícii "biely na ťahu" je na jediný ťah čierneho pred úvodníkom 1...e2 pripravený 2.Je4 e:d1D 3.Jg3 mat. Po správnom úvodníku sa tento mat zamení a naviac vznikne nová trojťažka atď. (perpetuum mobile alebo večná úloha). Sme veľmi zvedaví, ako sa vám táto priekopnícka skladba páči.

Riešenie skladby č. 76 (Ančin) z č. 25/96. Zdanlivé hry 1...Sb5 2.Df8 mat, 1...Sc4 2.Sd4 mat, 1...c6 2.Db6 mat. Rieši 1.Jd6 hrozí 2.D:c7 mat, 1...Sb5 2.Jb7 mat, 1...Sc4 2.Je4 mat, 1...c6 2.Sd4 mat, 1...c:d6 2.Db6 mat, 1...K:d6 2.Df8 mat. Z bohatej ponuky strategických i novostrategických prvkov najviac zaujme využitie škodlivého motívu blokovania poľa v spojení so zámenou obrán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úlohy Andreja Ančina sú vždy charakteristické a dômyselné, aj keď sa často komplikovane hľadajú súvislosti. Jeho dielo by sa malo vydať kompletne, škoda ho (Ing. J. Karel, Praha). Veľmi pekná a moderná dvojťažka (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. J. Karel z Prahy a Mgr. J. Lörinc z Dubnice nad Váhom.Skladba č. 85

Wolfgang Pauly

Chemnitzer Tageblatt 1927

Mat 3. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: biely Kh1 Vd1 Jc3 Jh3 Ph2 (5), čierny Kf1 Je1 Pe3 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred