Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(7.8.1996)


Dnešná jednovariantová trojťažka č. 83 s tichým druhým ťahom bieleho z minulého storočia je spomienkou k 120. výročiu úmrtia francúzskeho šachového skladateľa a popredného predstaviteľa starej školy – Paula Francoisa Loquina (13. 8. 1799 – 2. 8. 1876). Najznámejšia jeho trojťažka (pozri Malá šachová encyklopédia, str. 422) je žiaľ, nekorektná, no aj tak je historicky svetová a poučná (prvá dvojvariantová zámena hier v pozícii biely na ťahu). Loquin uverejňoval svoje skladby v prvom šachovom časopise na svete – Le Palamède. Časopis založil pred 160 rokmi v Paríži (1836) Louis Charles Mahé de Labourdonnais (1797 – 13. 12. 1840) a spisovateľ Joseph Méry (1798–1865). Názov časopisu bol prebratý z gréckej mytológie. Podľa jednej z povestí vnuk Poseidona, kráľ Palamedes vynašiel šachovú hru, aby pobavil gréckych vojakov pri zdĺhavom obliehaní Tróje (okolo roku 1100 pred naším letopočtom). Keď Labourdonnais v roku 1839 ochorel, časopis prestal vychádzať. V roku 1842 vydávanie obnovil P. St. Aman a časopis vychádzal do roku 1847.

Riešenie skladby č. 74 (Janevski) z č. 23/96. 1. riešenie: 1.Sg1 V:d2 2.K:d2 De1 mat. 2. riešenie: 1.Jf3 V:d3+ 2.K:d3 De3 mat. 3. riešenie: 1.Jb4 V:d4 2.K:d4 D:c4 mat. Výborné tri pomocné maty pri vzájomnej väzbe čiernych figúr – kompletné riešenie mi trvalo vyše hodiny (A. Kalita, Bratislava). Úlohu som riešil vyše polhodiny (Ing. J. Karel, Praha). Analógie je tu skutočne veľa, avšak treba upozorniť i na nedostatok: 1.Jf3 má jeden rušivý motív navyše – otvára Vd1 ku d3. Skladbu som vyriešil za dve minúty azda preto, že som poznal autora, a tak som vedel, čo čakať (J. Lörinc, Dubnica nad Váhom). Čierny oveľa viac "pomáha" ako sa biely snaží – škodlivé motívy čiernych ťahov sú dominujúcim prvkom tohto pomocného matu (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Danko z Bratislavy a A. Szakáll z Nitry.Skladba č. 83

Paul Loquin

Le Palamède 1843

Mat 3. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: biely Ka6 Vd1 Sg3 (3), čierny Kc8 (1) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred