Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16.10.1996)


Začiatkom októbra sa dožil významného životného jubilea 80 rokov popredný dánsky šachový skladateľ, medzinárodný majster (1970) a rozhodca (1956) v kompozičnom šachu – Walter Jorgensen (nar. 3. 10. 1916). Celkove zložil vyše 600 úloh, prevažne dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a samomatov. V Albumoch FIDE získal 49,53 bodu. O kompozičnom šachu napísal päť kníh. V dnešnej dvojťahovej mereditke č. 93 zaradenej aj do Albumu FIDE 1945–55 nájdete spracovanú v troch fázach Grimshawovu tému (vzájomné prerušenie veže a strelca na jednom poli) v troch fázach (zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5, tematická zvodnosť a riešenie) s typovým označeným Z–32–26 a s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v niekoľkých variantoch.

Riešenie skladby č. 83 (Loquin) z č. 32/96. 1.Sb8 K:b8 2.Vc1 Ka8 3.Vc8 mat. Lakomcov, ktorí neradi obetovali, lákali pokusy typu 1.Se1? či 1.Vd6? Úvodník mohol byť v čase vzniku úlohy "zlý" ťah (B. Moravčík, Banská Bystrica). Je dobre si pripomenúť históriu šachu, ale ešte lepšie riešiť takúto skladbu, ktorá pobaví a aj pritiahne viac záujemcov o riešenie šachových skladieb (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane JUDr. M. Lauko z Bratislavy a Karol Holý ml. z Hronoviec.

Riešenie skladby č. 84 (Pauly) z č. 33/96. Zdanlivé hry ("biely na ťahu"): 1...e3 2.Df4 mat a 1...e3 2.De5 mat. Rieši 1.Jc4 hrozí 2.Dd6 mat a 2.De5 mat, 1...e3 2.De5 mat, 1...d2(Kd5) 2.Dd6 mat. Čistá zámena dvoch matov, ak keď tematické ťahy v riešení sú len poloobrany pri dvojitej hrozbe (B. Moravčík, Banská Bystrica). Milá skladbička s peknou zámenou matov nám pripomenula jedného zo svetových velikánov v kompozičnom šachu (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Bosáková z Vrbového a P. Kordoš z Bratislavy.Skladba č. 93

Walter Martinus Johannes Jorgensen

II. cena

Problemschach 1953

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: biely Ka1 De8 Vc1 Sd6 Se2 Jc3 Pa4 (7), čierny Kd4 Vh5 Sa8 Pe3 f7 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred