Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(01. 1990)


Problém č. 12

Nenad Petrović

Sahovski Vjesnik 1947

Mat 1. ťahom (16–2)S historickým vznikom šachu sme Vás oboznámili v našej úvodnej rubrike. Jedna z legiend opisuje zaujímavý prípad: vynálezca šachovej hry si za odmenu vyžiadal maličkosť – pšeničné zrnká. Stanovil si jedinú podmienku: dať na každé zo 64 šachových polí vždy dvojnásobné množstvo zŕn, t.j. na prvé pole 1 zrnko, na druhé 2 zrnká, na tretie 4 zrnká, na štvrté 8 zrniek atď. Možno sa Vám (podobne ako vtedajšiemu panovníkovi) bude pozdávať táto odmena ako smiešne malá. Vynálezca však bol prefíkaný a hlavne – ovládal matematiku. Kto má chuť, môže si sám vypočítať počet zŕn. Pre tých, ktorí majú málo trpezlivosti prezradíme číslo: 18 triliónov, 446 744 biliónov, 73 miliárd, 709 miliónov, 551 tisíc 615 zrniek. Legenda neopisuje, ako panovník zvládal úlohu odmeňujúceho – toľko zŕn nemohla príroda urodiť...

Podobne ako v histórii, i v súčasnosti sa tvoria šachovo matematické problémy. Tvoria samostatnú oblasť kompozičného šachu – odvetia šachovej hry. Formulujú a riešia sa použitím šachových aj matematických poznatkov, pričom podstatnou časťou ich obsahu je riešenie. Z najjednoduchších spomenieme dva:

Koľkými spôsobmi má biely možnosť zahájiť hru zo základného postavenia? (20)

Koľko je pozícii s 8 dámami, ktoré sa vzájomne nekryjú? (92)

Čitateľom predkladáme na riešenie problém juhoslovanského kompozitora N. Petrovića z r. 1947. V postavení problému č. 12 je na ťahu biely. Úlohou riešiteľov je požičať si od susedov či známych dámy (pozor len šachové, lebo za prípadné iné problémy ako matematické, redakcia nezodpovedá!), postaviť si pozíciu z diagramu a určiť počet matov, ktoré môže dať biely čiernemu kráľovi prvým ťahom. Svoje "čísla" pošlite do 15.2.1990 na adresu Redakcie podnikových novín ELEKTRA – dvoch správne "spočítavajúcich" odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 11 z 10. čísla: 1.J:e5+! K:e5 2.D:e4 mat – po vyriešení pozícia ukázala "polnočný" symbol – 12 hodín.

Knižné odmeny získali: Márius Čáp – SZF, Ing. Jaroslav Daňo – OÚ, Miroslav Masár – ODN.


Vzad <<  >> Vpred