Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 1989)


Problém č. 11

Valerij J. Chortov

Šachmatnaja Moskva 1964

Neujahrsgruß

Mat 2. ťahomV súčasnosti sme v období, keď dni sú krátke a ľudia sa nemôžu venovať tak intenzívne rôznej záujmovej mimopracovnej činnosti ako záhradkárstvo, chatárenie a pod. Vzniká tak priestor na činnosti "pod strechou".

V povedomí laikov je šach zaraďovaný medzi zimný duševný šport. V skutočnosti šach nepozná oddychovú sezónu – hrá sa súčasne po celý rok. Zatiaľ čo v období leto – jeseň sú v prevahe turnaje pre jednotlivcov, zimné a jarné mesiace sú využité hlavne pre kolektívne súťaže. Iba zdanlivo kľudné bývajú vianočné a novoročné dni. Z tohto sviatočného obdobia možno spomenúť turnaj s vyše 100-ročnou tradíciou v anglickom meste Hastings, v ČSSR je najobľúbenejší vianočný turnaj v Brne. Posledné dni v roku si vedia uctiť i šachisti z iného odvetia šachu – skladatelia šachových problémov. Z množstva kompozícií Vám predkladáme na riešenie tzv. ornamentálny (obrazný) problém sovietskeho kompozitora Valerija Chortova z r. 1964: šachové kamene na probléme vytvárajú obraz hodinových ručičiek niekoľko minút pred dvanástou (polnočnou) hodinou. Vtip problému vychutnajú najmä tí riešitelia, ktorí porovnajú postavenie šachových kameňov po správnom riešení s pôvodným.

Svoje riešenia posielajte do 15.1.1990 na adresu podnikových novín ELEKTRA – 3 správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Riešenie problému č. 10 z 9. čísla: 1.b6! a:b6 2.c6! b:c6 3.a6! a biely vyhrá, 1...c:b6 2.a6! b:a6 3.c6! a biely vyhrá.


Vzad <<  >> Vpred