Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(02. 1990)


Problém č. 13

Judita Polgár – P. Angelov

Mat 3. ťahom (10–12)Doterajšia história šachovej hry zaznamenala iba málo žien schopných viesť rovnocenné šachové súboje s mužmi. Vytvoril sa pocit nadradenosti "lepšie mysliacich" mužov – veď ceny na mužských turnajoch boli neporovnateľne vyššie, ako na ženských. V posledných rokoch možno čoraz častejšie počuť i čítať o razantnom boji proti diskriminácii žien v šachu.

Zásluhu na tom má hlavne trio sestier Polgárových z Maďarska: 17-ročná Szuza, 14-ročná Sofia a 12-ročná Judita. Odmietajú zúčastňovať sa na turnajoch žien, svoju šachovú výkonnosť dokazujú v priamych dueloch s mužmi. Dievčatá sú veľmi úspešné a získavajú cenné skalpy mužov. Medzi sestrami vyniká najmladšia Judita – chýba jej ešte 1 úspešný turnaj a získa veľmajstrovský mužský titul. Sestry iba raz porušili zásadu – nechali sa prehovoriť na reprezentáciu Maďarska na ženskej šachovej olympiáde v roku 1988 – po suverénnom víťazstve prerušili doterajšiu hegemóniu sovietskych šachistiek.

Zásluhu na tomto "šachovom zázraku" majú ich rodičia – Lászlo a Klára, obaja stredoškolskí profesori. Urobili svetový experiment: dcéry nechodili do škôl, všetko ich naučili. Od 6 rokov ich dennodenne drillovali, pričom 2/3 času (od 8.30 hod. ráno do 20.00 hod. večer) venovali špeciálnemu šachovému tréningu. Dcéry dosiahli vysoký stupeň vzdelanosti – o. i. ovládajú 6 cudzích jazykov. Výsledky tohto individuálneho tréningu sa prejavili už po 6 rokoch.

V dnešnej dobe majú sestry vytýčený maximalistický cieľ – výkonnosťou sa priblížiť čo najbližšie mužskému majstrovi sveta. A poriadatelia mužských turnajov sa už predbiehajú pri ich získavaní (náležite finančne ocenenom)...

Problém č. 13 znázorňuje postavenie pred záverom partie Judity (biela) proti bulharskému súperovi P. Angelovi. Dokážete zvíťaziť na 3 ťahy? Svoje riešenie pošlite do 15.3.1990 na adresu podnikových novín ELEKTRA. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 12 z č. 1: Počet možností matovania 1. ťahom bol 105.

Knižnú odmenu získal: Ing. Jaroslav Daňo – OÚ.


Vzad <<  >> Vpred