Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(03. 1990)


Problém č. 14

František Dedrle

Prvá slovenská kniha šachová 1930

Mat 3. ťahom (6–3)V povedomí laikov sú ľudia zaoberajúci sa šachovou tvorbou predstavovaní ako zádumčiví, zamyslení a vážni. Že to nie je s nimi až také "smutné", dokázali v nespočítateľnom množstve vo vlastnej tvorbe. V tomto smere vynikajú najmä skladatelia šachových problémov. V tzv. opisných úlohách znázornili nejakú šachovú udalosť (najznámejšia úloha sa volá Útek Napoleona od Moskvy). Hodne veselosti našiel riešiteľ v tzv. symbolických (ornamentálnych) úlohách. Tieto vždy vytvárali na šachovnici nejaký pekný obrazec – príkladom bol i problém č. 11, tzv. "hodiny na Silvestra".

Medzi úlohy, ktoré prinášajú najviac veselosti, patria tzv. žartovné. V nich skladatelia "žartujú" tak, že porušia i platné šachové pravidlá, napr. premenia pešiaka na figúru opačnej farby, vrátia posledný ťah a potiahnu inak, zmenia chod figúr, otáčajú šachovnicu a podobne.

Na riešenie Vám predkladáme problém českého skladateľa F. Dedrleho, uverejnený prvýkrát v prvej slovenskej šachovej knihe v roku 1930.

Výzva znie: biely dá mat 3. ťahom, ale nedotkne sa pritom žiadneho šachového kameňa. Stačí však pootočiť šachovnicu v správnom smere a ... určite sa úsmev na tvári objaví i Vám, ak na žart prídete. Riešenie pošlite do 15.4.1990 na adresu redakcie podnikových novín Elektra – 2 riešiteľov (môžu byť i vážni!) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 13 z 2. čísla 1990: 1.D:f8+ K:f8 2.Sh6+ Kg8 3.Ve8 mat.

Knižné odmeny získali: Jozef DRHA – TOR/VK, Ing. Štefan PORUBÄN – ODN. –MC–


Vzad <<  >> Vpred