Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(04. 1990)


Problém č. 15

N.N.

viď. textJe veľa ľudí, ktorí za prevažnú časť svojich pracovných úspechov vďačia výborným organizačným a kombinačným schopnostiam. Podobná analógia platí i v šachu – hráč, ktorý si dokáže správnym strategickým vedením hry pripraviť podmienky pre útok, často dovedie partiu do úspechu, vďaka tzv. kombináciám. Býva to sled viacerých ťahov, pri ktorých útočiaci odovzdá svojmu súperovi figúru alebo pešiaka (tzv. obete). Kompenzáciu dosiahne neskôr, buď v podobe získania dostatočnej náhrady za obete alebo výhrou za matovanie súperovho kráľa, vďaka kombináciám je možná i v nevýhodných pozíciách zachrániť – dá sa dosiahnúť nerozhodná hra alebo vyrovnaný ďalší priebeh hry. Spoločným znakom všetkých kombinácií je ich krása, vďaka ktorej si šach získal veľa obdivovateľov. Kombinácie v šachu sú nevyčerpateľné a osvojenie si rozličných motívov (myšlienok) pomáha šachistom pri zvyšovaní svojej výkonnosti.

V štyroch častiach problému č. 15 sú vytvorené najtypickejšie príklady – tzv. základné obrazce malých kombinácií: vo štvorcoch v hornej časti začne biely a dá mat 2. ťahom, vo štvorcoch v spodnej časti diagramu začne čierny a dá mat 2. ťahom. Správne riešenie aspoň dvoch kombinácií zašlite do 20.5.1990 na adresu Redakcie podnikových novín Elektra. Správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 14 z 3. čísla: 1. ťah = otočenie šachovnice o 90° v smere hodinových ručičiek: 1.d3+ Kd5, 2. ťah = opäť otočenie šachovnice o 90°: 2.f4+ Ke4, 3. ťah = otočenie šachovnice o 90°: 3.e3 mat – všetko bez dotyku šachového kameňa.


Vzad <<  >> Vpred