Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(05. 1990)


Problém č. 16

N.N.

Biely vyhrá (13–14)V civilnom živote uväznenie človeka je trestom za previnenie. Znamená vážny zásah do určitých osobných práv a hlavne obmedzenie voľnosti pohybu.

Hneď od vzniku šachovej hry sa zdokonaľovali i jej pravidlá. Bol do nich zahrnutý i pojem väzba: Každý šachový kameň má určený vlastný pohyb a šachová väzba ho čiastočne alebo úplne znemožňuje. Väzba vznikne tak, že sa napadne hociktorý šachový kameň, ktorý prikrýva vlastného kráľa. Kameň nemôže vôbec ťahať, pretože jeho kráľ by bol ohrozený šachom. Existuje aj pojem čiastočná väzba (poloväzba), pri ktorej síce napadnutý kameň môže ťahať, ale môže to mať za následok stratu hodnotenej figúry.

Takto sa motív väzby "odpozeraný" z bežného života stal výbornou zbraňou kombinačných šachistov – do výhody sa dostane hráč, ktorý väzbu súperovi spôsobí. Väzba je najznámejší taktický obrat v šachu a predstavujeme ju ukážkou na diagrame č. 16: v úplnej a čiastočnej väzbe sú obaja čierny jazdci.

Po ťahu bieleho 1.Vd8+! sa čierny vzdal. Prečo? Svoju odpoveď – riešenie pošlite na adresu Podnikových novín ELEKTRA do 15.6.1990, môžete vyhrať knižnú odmenu.

Riešenie problému č. 15 zo 4. čísla: I. 1.Jc5+ b:c5 2.a6 mat, II. 1.D:h7+ D:h7 2.Jf7 mat, III. 1...D:b2+ 2.D:b2 V:c1 mat, IV. 1...Ve1+ 2.D:e1 Dg2 mat.

Knižnú odmenu získal riešiteľ: Márius Čáp, útvar bezpečnosti práce.


Riešenie problému č. 16 z 5. čísla: 1.Vd8+! má čierny len 2 možnosti obrany, 1...K:d8 2.D:e4 s výhrou, 1...Ke7 2.D:e4+ s výhrou, lebo čierny jazdec je vo väzbe...


Vzad <<  >> Vpred