Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 2. 1966)


Úloha č. 3

Dr. Emil Palkoska, Praha

Praha 1954

Mat 2. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: b. Kd7, Vd1, Vh4, Sa6, Sd6, Jd4, Jh3 (7), č. Kd5, Sd3, Pa7, h5 (4).


Riešenie problému č. 1: 1.Jf5-g7 (hrozí 2.Df7-f4 mat) 1...Ve5-e8+ 2.Df7:e8 mat, 1...Sg1-h2 2.Df7-c4 mat, 1...Sg1-e3 2.Df7-f3 mat, 1...Va3-e3 2.Df5-c4 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav súťaže po 1. kole

J. Dzuriš (Chmeľová), J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), M. Holodňák (Prešov), T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), D. Liščinský (Podolínec), J. Murajdová (Drienov), Matúš Murajda (Drienov), Marek Murajda (Drienov), Dr. A. Novotný (Sabinov), V. Rajnec (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.

Definitívny stav súťaže za 4. štvrťrok 1965 ostáva takmer bez zmeny. Ibaže J. Fábrymu za riešenie štúdie č. 26 sa priznáva 5 bodov, takže má celkove 12 bodov.


Knižné odmeny dostanú

Jozef Čurlík (Hanušovce), Lad. Kramár (Letanovce) a Lad. Zvada (Biele Vody), ktorí získali plný počet 18 bodov. Spomedzi tých, ktorí riešili aspoň 2 úlohy, bol vyžrebovaný A. Heinrich st. (Jasov), ktorý tiež dostáva knižnú odmenu.


Odkazy redakcie

Pri úlohe č. 1. po 1.Jf5-g3 Va3:g3+ je biely kráľ v šachu, ktorý musí kryť. Po 1.Jf5-d6+ c7:d6 a mat nie je možný.

Úloha č. 2 je originál inž. M. Piaseckého.

Nedopatrením autora boli diagram a kontrolná notácia úlohy č. 2 skomolené.

Správne postavenie úlohy č. 2 je: Biely: Kf3, Vc4, Ve4, Sf5, Sg5 (5). Čierny: Kb1, Dc1, Jf1, Pd4 (4).

Riešenie pošlite do 14 dní. Prosíme o prepáčenie.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil inž. Michal Piasecký. Technickú stránku má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred