Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 10. 1960)


Problém č. 59 – originál

Mitko Penkov

Jambol, Bulharsko

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 60 – originál

Talip Ch. Amirov

Nachodka, SSSR

Mat 3. ťahom (4+7)Kontrolná notácia: 59: b. Kd3, Db3, Sh2, Jd8, Jf8, Pc6, e6 (7), č. Kc5, Sa7, Jb8, Pd7, e7 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. 60: b. Kh2, Dg2, Vc4, Jd7 (4), č. Kf5, Vh6, Sh7, Pe5, e6, h4, h5 (7), biely začne a dá mat 3. ťahom. V dvojťažke si všimnite mnohostrannú hru čierneho pešiaka, v trojťažke prerušovanie línií čiernych figúr. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Súťaž je o ceny!

Riešenie problému č. 53 (Pitoňák) z 27. augusta: 1.Jd5 hrozí 2.D:a7 mat, 1...S:a1 2.Jc7 mat, 1...Jc5 2.Jb6 mat, 1...S:d5+ 2.S:d5 mat. Duály po 1...Sa6, Sc8 nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred