Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 4. 1977)


Úloha č. 16

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre VN

Mat 4. krokom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kf5, Vg7, Sa1, Jg8, h7 (5), č. Kh8, Vh3, Pb4, c4, f3, f7, g5 (7).


Riešenie problému č. 11 od A. A. Troického. b. Kg5, Db6, Je8 (3), č. Ke5, Da8, Pb3, f5, h7 (5): 1.Db6-f6+ Ke5-e4 na Ke5-d5 2.Je8-c7+ s výhrou, 2.Df6-c3!! tichý krok s hrozbou matu 2...Da8:e8 3.Dc3-e1+ s výhrou dámy, 1...Da8-d8+, 3.Je8-f6+ s výhrou dámy, 2...h7-h6+ 3.Kg4-h4 s hrozbou 4.Je8-f6+ a Dc3-g3 mat, 3...f5-f4 4.Je8-d6+ Ke4-d5 5.Dc3-g3+ s výhrou dámy.

Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole


J. Fabiny (Bindt), I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Kvetnica), Š. Halaj (Drienovec), L. Matoňák (Poprad), V. Pipta (Trebišov), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a A. Horbal (Spišská Nová Ves) po 31 bodov. J. Skokan (Spišská Teplica) a Ľ. Murín (Prešov) po 26 bodov. J. Majerčák (Tatranská Lomnica) 25 bodov. Ján Krištofóry (Iliašovce), J. Mudronček (Poprad) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 24 bodov. Ing. P. Matta (Beniakovce), A. Mitrík (Prakovce) a J. Štec (Košice) po 22 bodov. J. Fedor (Jaklovce), M. Hudý (Valaliky), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), I. Kiss (Kežmarok), L. Kočík (Košice), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice) a O. Mihalčo (Košice) po 21 bodov. J. Fábry (Poprad) a S. Kovaľský (Gelnica) po 20 bodov. T. Horváth (Valaliky) 17 bodov. J. Frický (Bardejov) a Ing. I. Kron (Prešov) po 15 bodov. M. Badzíková (Hrabušice) 14 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) a M. Kseňák (Stará Ľubovňa) po 13 bodov. K. Kováčik (Solivar) 10 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) 9 bodov. J. Tomaš (Vojčice) 8 bodov. K. Suchár (Prešov) 7 bodov. J. Ivanoc (Milhostov), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a L. Zvada (Spišská Nová Ves) po 6 bodov. S. Babela (Prešov), M. Ďuriška (Revúca) a J. Heligman (Mária Huta) po 4 body. M. Belohradský (Turnianske Podhradie), V. Kaščák (Bardejov), M. Varga (Trebišov) a J. Lipták (Vrbov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred