Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 9. 1979)


Úloha č. 786

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre VN

Mat 3. krokom (6–7)Kontrolná notácia: b. Kg8, Da8, Vb3, Sd2, Sg6, Pb2 (6), č. Ka1, Vc6, Sa2, Sf8, Pc5, g4, g7 (7).


Riešenie problému č. 781 od Milana Bednára z Kurimy. b. Ka6, Db2, Vd5, Je4, Pa2, a5 (6), č. Ka4, Vc1, Sd1, Pb6, c4 (5): 1.Vd5-d4 tempo krok. 1...b6-b5 2.Je4-c5 mat, 1...Vc1-c3 2.Db2-b3 mat, 1...Vc1-b1 (a1, c3) 2.Je4-c3 mat, 1...Sd1-e2 2.Je4-c3 mat, 1...Sd1 inak ľub. 2.Db2-b3 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Jozef Fabiny (Bindt), Z. Hrica (Malacky), J. Gura (Žilina) a J. Šefčík (Bijacovce) po 18 bodov. A. Kráľ (Bardejov), L. Matoňák (Poprad) a J. Wiravec (Ploské) po 17 bodov. F. Svozil (Košice) 15 bodov. M. Andrus (Sabinov), J. Bazár (Humenné), J. Fábry (Poprad), J. Peták (Spišský Hrušov), M. Marčák (Spišská Belá) a J. Mikolaj (Kvetnica) po 13 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) 12 bodov. I. Dzuriš (Bardejov), O. Mihalčo (Košice), J. Majerčin (Košice), J. Majerčák (Spišská Belá) a S. Škerlík (Bardejov) po 11 bodov. L. Bleha (Veľké Kapušany) 9 bodov. V. Pipta (Trebišov) 7 bodov. V. Kaščák (Bardejov) 6 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou), P. Durst (Vyšné Hágy) a J. Novák (Krompachy) po 4 body. Š. Pavlík (Gelnica) 2 body.


Odkaz redakcie

Ján Peták, Spišský Hrušov: Chýbajú vám body za úlohu č. 778, lebo vaše riešenie nebolo úplné. Poslaná trojťažka (Kf2, Ke6) ani po oprave sa nehodí na uverejnenie, lebo má vedľajšie riešenie: 1.Ve2:e5+ Sf6:e5 2.Dg3:e5 mat, 1...Ke6-d6 Ve5-e4 (e3, e2, e1, e8)+ Sf6-e5 3.Dg3:e5 mat. Okrem toho aj vo vlastnom riešení je plno duálov a celé riešenie je veľmi násilné.


Vzad <<  >> Vpred