Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 6. 1980)


Úloha č. 827

Ing. Michal Piasecký, Košice

Táto úloha bola uverejnená

ako prvotina v roku 1961

Mat 2. krokom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kb2, Dc8, Ve3, Vh7, Sb3, Sh8, Ja7, Jg3, Pb4 (9), č. Kd4, Dg7, Vf6, Sa4, Jf3, Pb5, b6, b7, d3, f5 (10).


Riešenie problému č. 822 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kh8, Ve4, Pd7, h5 (4), č. Kg3, Jc6, Pf2, h6 (4): 1.Ve4-e3+ Kg4 2.Ve4+ Kg5 3.Ve5+ Kf6 4.Ve8 Kf7 5.Ve5 f1D 6.d8D J:d8 7.Vf5+ D:f5 pat keď 6...J:e5 7.Dd5+ Kf6 8.Dd6+ a buď opakovanie krokov, alebo strata jazdca. Ak čierny hrá ináč ako v hlavnom variante, ktorý uvádzame, je remíza celkom jasná, opakovaním krokov.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), I. Dzuriš (Bardejov), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov) a S. Škerlík (Bardejov) po 21 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 20 bodov. M. Bednár (Kurima) 19 bodov. J. Gura (Žilina) 18 bodov. M. Andrus (Sabinov), D. Hami (Košice), S. Schullery (Bardejov), M. Slovinský (Smolnícka Huta), J. Šefčík (Bijacovce) a J. Fábry (Poprad) po 16 bodov. A. Kráľ (Bystré nad Topľou) a Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 15 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves) a J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) po 14 bodov. M. Petro (Trebišov) a Z. Fenďa (Gelnica) po 13 bodov. P. Humeník (Žilina) 12 bodov. L. Szabo (Humenné) 11 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 8 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 7 bodov. F. Hatala (Košice), S. Kovaľský (Gelnica) a MUDr. J. Lukasiewiczová (Košice) po 5 bodov. Z. Hrica (Malacky) 4 body. V. Paulen (Spišská Nová Ves) 3 body. P. Dzimko (Markušovce) a V. Kasperkevič (Stará Ľubovňa) po 2 body.


Odkazy redakcie

S. Škerlík, Bardejov: Vaša reklamácia je do istej miery oprávnená: za úlohu č. 810 vám prirátali 4 body. Máte v 1. kvartáli celkom 33 bodov, ale na odmenu to nestačí. Riešenie problému č. 813 sme od vás nedostali.

Všetkým riešiteľom: Úloha č. 816 má vedľajšie riešenie a preto ako u nekorektnej prípadné duály nerátame. Pri úlohe č. 817 ide o celkom neškodný duál.


Vzad <<  >> Vpred