Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 3. 1972)


Úloha č. 11

Joseph Edmund Peckover

I. cena

Problem 1958-59

Biely na ťahu remizuje (3–3)Kontrolná notácia: b. Kc8, Sh4, Pc7 (3), č. Ke2, Vb6, Sa2 (3). Na koniec kvartálnej súťaže, ako obvykle, jedna štúdia.


Riešenie problému č. 7: 1.Jd8-c6 Ka8-b7 2.Dg8:c8+ Kb7:c8 3.Jc6-e7+ Kc8-b7 4.c7-c8D mat.


Stav kvartálnej súťaže po 7. kole

E. Ackerman (Michalovce), P. Durst (Levoča), M. Hlinka (Hniezdne), M. Kižik (Košice), J. Kovalský (Čierna nad Tisou), J. Krivoš (Košice), V. Ressler (Michalovce), J. Rosa (Košice), M. Skokan (Poprad) a E. Višňovský (Michalovce) po 18 bodov. J. Fábry (Medzev) a T. Štefko (Poprad) po 16 bodov. J. Kundrák (Trebišov) 15 bodov. Š. Burkuš (Košice), L. Halaj (Drienovec) a J. Pukluš (Poprad) po 14 bodov. M. Kamenský ml. (Štítnik), Ing. J. Karel (Praha) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. O. Zdičak (Levoča) a A. Bandžuchová (Spišská Nová Ves) po 12 bodov. M. Zbur (Humenné) 11 bodov. P. Čurda (Levoča) 10 bodov. T. Valko (Prešov) a M. Vajkuny (Košice) po 9 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) 8 bodov. T. Horváth (Valaliky) 7 bodov. V. Gala (Turňa nad Bodvou) a L. Kočík (Košice) po 6 bodov. Š. Jalč (Prešov) 4 body. U ostatných k zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Ing. L. Matyašová, Kráľovský Chlmec: Za všetky došlé riešenia bol Vám priznaný plný počet bodov, ale nedostali sme od Vás riešenia úloh č. 4 a 5. Nič ste nereklamovali a preto nechápeme Vaše rozhodnutie.

K. Suchár, Prešov: Vo Vašej prv zaslanej dvojťažke je možné 1.Dh7-f7+ a mat buď dámou na b7, alebo pešiakom na e3. Podobne v opravených dvojťažkách je možné: 1.Vh5:e5+ a vzhľadom na väzbu 2.Sd8:c7 mat, alebo 2.D:a6 mat. Konečne v ďalšej úlohe ide aj 1.Vf2:f4 s matom nasledujúcim krokom.

Všetkým riešiteľom: Všetky dotazy a reklamácie môžete vybavovať telefonicky od 8. do 12. hod. priamo s vedúcim šachovej hliadky Ing. M. Piaseckým. Tel. 32611-15 kl. 037.


Vzad <<  >> Vpred