Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 9. 1983)


Problém č. 995 – originál

Ladislav Packa, Topoľčany

Pomocný mat 2. ťahom (5–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, Vd1, Ja2, Ja5, Pd2 (5), č. Kd5, Ve3, Sa8, Pb4, c7, e7, f5, f4 (8). Pozícia A: diagram, B: Ja2 na e8, C: Ja5 v pozícii B na f8, D: Je8 v pozícii C na h5. Vo všetkých štyroch pozíciách začína čierny a pomáha bielemu, aby mu ten dal mat druhým ťahom. Riešenie dnešného štvorproblému zašlite do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 989 (A. Bidleň – 2X): Pozícia A: zvodnosti 1.Se5?, Je6!; 1.d5? e6!; riešenie: 1.Jd5 hrozí 2.Df5 mat, 1...D:d3, e6(e5), Je6 2.Jc3, Jf6, D:e6 mat. Pozícia B: zvodnosti 1.Jd5? e5!; 1.Se5? g:f4!; riešenie: 1.d5 hrozí 2.Df5 mat, 1...D:d5, e6 2.Jc3, D:e6 mat. Zámena matu a zvodnosti v dvojníku. Niektorí riešitelia vytýkajú problému veľa zmien na tak malý obsah a hlavne konštrukčnú chybu v probléme: čierny môže pred úvodníkom šachovať bieleho kráľa, pričom ten nemá pripravené maty čiernemu kráľovi. Táto skutočnosť totiž navádza riešiteľa na jednoznačný úvodný ťah – prekaziť čiernemu možnosť šachovania. Pre skúseného riešiteľa je to vodidlo k veľmi rýchlemu a ľahkému rozriešeniu problému. Riešenie zaslalo 30 riešiteľov, z ktorých 24 získalo maximálny počet 4 bodov.


Stav štvrťročnej súťaže po 4. kole

Za problémy č. 986-989 bolo možné získať maximálne 19 bodov. (2+4+9+4). To sa podarilo niekoľkým riešiteľom: I. Bandžuch, A. Bidleň, J. Boroviak, M. Hlinka, M. Kašper, M. Revay, F. Vokál a L. Wittner, 18 bodov: M. Bednár, 17 bodov: M. Perháč, 15 bodov: J. Holubec, 14 bodov: P. Huraj, 13 bodov: S. Hudák, M. Jurkovský, D. Kall, M. Lakatoš, J. Marcin, P. Matvija, F. Paluška, J. Ružinský a J. Šatník, 12 bodov: J. Pašiak, M. Sabo a J. Savkanič, 11 bodov: M. Končík a M. Ruščák, 10 bodov: P. Durst a E. Klemanič, 9 bodov: Vl. Klein, P. Kruško, A. a M. Priščákovci, P. Šurkala a V. Varchol, 7 bodov: Ľ. Majoroš a M. Svrček, 6 bodov: J. Patarák, 5 bodov: M. Čech, 2 body: J. Mikula a K. Suchár.

Upozorňujeme riešiteľov, že opravy alebo doplnky už zaslaných riešení neberieme pri bodovaní v tejto štvrťročnej súťaži do úvahy. Platí teda skôr zaslané riešenie problému.


Vzad <<  >> Vpred