Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 3. 1. 1962)


Alexander Pituk z Banskej Štiavnice je najznámejší slovenský skladateľ šachových úloh a šachový rozhodca v našich najvyšších súťažiach. Hoci má už 57 rokov, je stále viacnásobným preborníkom ČSSR v šachovej skladbe, je plný tvorivého elánu. Patrí medzi najlepších reprezentantov ČSSR a cien, ktoré už získal v zahraničných súťažiach, by sme sa sotva dopočítali. Dostali sme od neho list, v ktorom posiela srdečný pozdrav všetkým mladým čitateľom Pionierskych novín a radí im, aby sa naučili tejto ušľachtilej hre. Dobrý šachista si dobre poradí s učením aj s prácou. Pre našich riešiteľov poslal úlohu, ktorú zložil zvlášť pre nich. Napíšte nám, ako sa vám páčila.Úloha č. 11

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál

Mat 2. ťahom (11+5)Kontrolná notácia: b. Kg4, De1, Ve7, Sc4, Jc7, Pc2, Pc3, Pc5, Pe3, Pe5, Pg5 (11 kameňov), č. Ke4, Va4, Vd8, Pg2, Pg3 (5 kameňov). Podmienka úlohy znie: začína biely a nech by sa čierny bránil akokoľvek, matu v ďalšom ťahu už nezabráni. Nedajte sa pomýliť pri riešení s ťahom 1.De1–e2, lebo po 1...g1J mat nevychádza. Taktiež 1.De1:g3 nevedie k cieľu – mat druhým ťahom. Ďalší pokus o riešenie 1.Sc4–e2? s hrozbou 2.Sf5 mat vedie k veľmi zaujímavým hrám. 1...K:e3+ 2.Sc4 mat, 1...Vf8 2.Sd3 mat, 1...g1J však opäť vyvracia splnenie podmienky. Ako teda úlohu vyriešiť? Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní zašlú do redakcie Pionierskych novín správnu odpoveď, vylosujeme knižné ceny.


Vzad <<  >> Vpred