Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 5. 12. 1961)


Neverili by ste, čo všetko je možné šachovými kameňmi (figúrkami) vyjadriť. V rukách šachového skladateľa kamene ožijú a symbolicky vyjadria autorove myšlienky. Štúdia, ktorú znázorňuje diagram, symbolicky ukazuje útek Napoleona z Moskvy do Paríža. Je vhodné si pripomenúť túto zaujímavú šachovú prácu zvlášť teraz, keď nemeckí revanšisti pripravujú svoje dobyvačné plány proti SSSR a socialistickým krajinám. Štúdiu zložil ešte v roku 1824 vynikajúci ruský skladateľ A. D. Petrov.Úloha č. 10

Alexandr Dmitrievič Petrov

1824

Biely vyhrá (8+14)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dh1, Sg6, Je2, Jf1, Pc2, Pc5, Pd4 (8 kameňov), č. Kb1, Vf4, Vf6, Se3, Ja5, Jd8, Pa4, Pb2, Pc4, Pc7, Pe6, Pf2, Pg4, Pg7 (14 kameňov).

Čierny kráľ predstavuje Napoleona, pole "a1" Moskvu, pole "h8" Paríž, diagonála "a8–h1" rieku Berezinku a biely jazdec predstavuje slávnu jazdu Kutuzova. Postavte si štúdiu na šachovnicu a sledujte "útek" Napoleona s nami: 1.Jd2+! Ka2 2.Jc3+ Ka3 3.Jb1+ Kb4 4.Ja2+ Kb5 5.Jbc3+ Ka6 6.Jb4+?! Tu mohol nasledovať mat 6.Da8, ale biely v zhode s históriou vynecháva možnosť chytiť Napoleona pri Berezinke a pokračuje ďalej v prenasledovaní 6...Ka7 7.Jb5+ Kb8. Ale ďalšie prenasledovania Napoleona je našou súťažnou úlohou č. 10. Komu sa podarí zahnať čierneho kráľa do Paríža, t. j. na pole "h8" a tam ho matovať a svoje riešenie zašle do desať dní na adresu Pionierskych novín, môže vyhrať hodnotnú knižnú cenu.


Vzad <<  >> Vpred