Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(22. 11. 1961)


Chceli by sme vám pripomenúť, že v rámci II. kola ŠHM vás čakajú rôzne športové súťaže, medziiným aj šachové. Rozbehnú sa súťaže jednotlivcov, medzitriedne alebo medzioddielové. Usporiadajte si tieto súťaže a požiadajte šachové sekcie pri OV ČSTV o pomoc pri ich organizovaní. Šachoví pracovníci sekcií a telovýchovných jednôt vám veľmi radi pomôžu. Aj my vám radi poradíme a odpovieme na vaše otázky. Očakávame, že budete pozorne sledovať šachovú rubriku a usilovne riešiť naše súťažné šachové úlohy, aby ste si osvojili šachový dôvtip, bystrosť a pohotovosť.Úloha č. 9 – originál

Václav Přibyl, Praha

Mat 2. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: b. Kh1, Df2, Vd1, Sd4, Sg8 (5 kameňov), č. Ke4, Vh5, Sh8, Pd6, Ph4 (5 kameňov).

Dnešnú súťažnú úlohu pre Vás pripravil mladý skladateľ šachových úloh Václav Přibyl z Prahy, ktorý sa na IV. majstrovstve ČSSR v šachovej skladbe v oddelení dvojťahových úloh umiestnil na druhom mieste. Pozdravuje ňou všetkých mladých slovenských šachistov. Na ťahu je biely a najneskoršie v druhom ťahu si vynúti mat, nech by sa čierny bránil akokoľvek. Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní zašlú správne riešenie na adresu redakcie, vylosujeme knižné ceny.

Za správne vyriešenie súťažnej úlohy č. 6 odmeňujeme Ladislava Šupenu z Katarínskej Huty okres Lučenec a Ľuboslava Habána z Bratislavy, Považská 14.

Za správne vyriešenie 8. súťažnej otázky odmeňujeme: Štefana Novotného z Prešova, Jozefa Hrubovského z Vranova nad Topľou a Evu Karatníkovú z Drienova.


Vzad <<  >> Vpred