Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(18. 10. 1961)


Šachová hra je takmer 2 tisícročia stará a pochádza pravdepodobne z Indie. V Európe sa rozšírila prostredníctvom arabských kupcov. Šachová hra bola ešte v nedávnej minulosti výsostnou hrou bohatých. Z IX. storočia n. l. sa datujú prvé písomné pamiatky, v ktorých boli zachytené populárne šachové kombinácie. Nazývali ich mansúba. Boli obyčajne predmetom stávky. Kto poznal riešenie úlohy, stavil sa, že vyhrá zdanlivo prehraté postavenie. Veru, neraz boli v stávke aj životy ľudí – otrokov. Pokúste sa vyriešiť jednu zo zaujímavých mansúb, ktorá sa zachovala v rukopise Al–Adliho z IX. storočia n. l.Úloha č. 8

al-Adlí

IX. storočie n. l.

Mat 3. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: b. Kg8, Ve1, Vg1, Jg3, Pf4 (5 kameňov), č. Kf6, Vd7, Vh7, Jg6, Pf5 (5 kameňov). Biely je v stiesnenom postavení, ale je na ťahu a najneskoršie v treťom ťahu matuje. Podarí sa vám objaviť kombináciu, ktorá vedie k matu? Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní zašlú správne riešenie na adresu redakcie Pionierskych novín, vylosujeme knižné ceny.

Riešenie úlohy č. 6: Rieši jedine 1.Dc6! a hrozí 2.D:d7 mat. Čierny má tri možnosti ako hrozbe čeliť, ale matu v druhom ťahu (podľa podmienky) už nemožno zabrániť. Hry: 1...d:c6 2.J:c6 mat, 1...K:e7 2.Df6 mat, 1...V:e7 2.Da8 mat.


Vzad <<  >> Vpred