Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

( 4. 10. 1961)


Úloha č. 7 – originál

Jaroslav Hronec, Lučenec

Mat 2. ťahom (6+4)Kontrolná notácia: b. Ke1, Vh1, Sd3, Se3, Jf5, Jh6 (6 kameňov), č. Kf3, Sh3, Jb1, Pg3 (4 kamene).

Dnešnou úlohou našich riešiteľov pozdravuje mladý slovenský skladateľ šachových úloh z Lučenca. Šachovej hre sa naučil vo vašom veku, zložil už viac ako 60 úloh, z ktorých boli mnohé vyznamenané aj v zahraničí. Napísal nám, že úlohu zložil za 15 minút a že za ten istý čas sotva kto ju vyrieši, lebo je "ťažká". Má pravdu? Začína biely a nech by sa čierny bránil akokoľvek, v ďalšom ťahu bieleho už matu nezabráni. Nech vás neodradí, keď po 1...S:f5 hneď neobjavíte mat. Zopakujte si pravidlá o zvláštnych ťahoch! Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní zašlú správne riešenie na adresu redakcie Pionierskych novín, vylosujeme hodnotné knižné odmeny. Napíšte nám, ako sa vám úloha páčila.

Riešenie úlohy č. 5: Čierny postrehol matovú kombináciu 1...Df1+ 2.Sg1 Df3+! 3.S:f3 S:f3 mat. Zo správnych riešiteľov sme vylosovali Karola Hausera z Moldavy nad Bodvou a Soňu Galanovú zo Sečoviec. Zasielame im knižné odmeny.


Vzad <<  >> Vpred