Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(17. 1. 1962)


Úloha č. 12

Biely vyhrá (5+5)Kontrolná notácia: b. Kg1, De6, Jg5, Pf2, Pg2 (5 kameňov), č. Kh8, Dc8, Vf8, Pg7, Ph7 (5 kameňov). V postavení na diagrame je biely na ťahu. Poraďte mu rýchlu cesta k výhre. Za správne riešenia, zaslané do 10 dní na adresu redakcie, vylosujeme hodnotné knižné ceny.

Medzi kombinácie, ktoré by mal poznať každý šachista, patrí aj rýchla možnosť výhry v postavení na diagrame. Skúsenejší šachisti ho poznajú pod názvom dusený mat.


Riešili ste správne?

Riešenie úlohy č. 7 (Hronec): 1.Sg5! (hrozí 2.Jh4 mat). Najzaujímavejšia hra je 1...S:f5 a nasleduje prekvapujúca matová možnosť – rošáda 2.0-0 mat. Z postavenia úlohy nie je možné dokázať bielemu, že podľa pravidiel nemá právo na tento ťah a preto sa v riešení pripúšťa. Ďalšie hry sú 1...g2 2.V:h3 mat a 1...Kg2 2.Se4 mat. Pokusy riešiť úlohu ťahom 1.Sc1? alebo 1.Sd2? viaznu na obranu 1...Jd2!

Riešenie úlohy č. 8 (al-Adlí): Osud čierneho kráľa spečatil skrytý matový útok 1.Jh5+ V:h5 2.V:g6+ 3.Ve6 mat.


Vzad <<  >> Vpred