Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Ladislav Salai

(15. 9. 1961)


Pretože ešte mnohí z riešiteľov nepoznajú spôsob, ako správne písať riešenia, dnes si stručne vysvetlíme, čo je šachové písmo a ako sa jednotlivé ťahy zapisujú.

Na diagrame sú stĺpce označené písmenami malej abecedy zľava doprava od "a" do "h" a rady číslami zdola hore od "1" do "8". Každé pole na šachovnici dostáva svoj názov, spojený z označenia radu a stĺpca, v ktorom to pole leží (napr. a6, g5, h1). Keď použijeme zaužívané skratky pre názvy šachových kameňov (figúr) K – kráľ, D – dáma, V – veža, S – strelec, J – jazdec, P – pešiak, už ľahko zaznačíme aj postavenie dnešnej súťažnej úlohy na diagrame:

Kontrolná notácia: b. Kb6, De4, Sg4, Je7, Pg5 (5 kameňov), č. Kd8, Ve8, Pd7 (3 kamene).

Jednotlivé ťahy zaznačíme tak, že ku skratke polohy kameňa pomlčkou pripojíme označenie poľa, na ktoré ťaháme, (napr. Kb6–b7). Branie kameňa sa označí namiesto pomlčky znakom "x" alebo ":" (napr. Ve8:e7, Ve8xe7). Ďalšie najčastejšie používané značky sú: "+" – šach, "++" – dvojitý šach, "#" – mat, "0-0" – malá rošáda a "0-0-0" – veľká rošáda.Úloha č. 6 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom (5+3)Dnešnú súťažnú úlohu nám poslal Dr. Formánek jeden z najlepších slovenských skladateľov šachových úloh a venuje ju pionierom, ktorí sa tohto roku naučili hrať šachy. Veríme, že sa vám bude páčiť. Nezabudnite: Začína biely a nech by sa čierny bránil akokoľvek, nezabráni matu v druhom ťahu bieleho. Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní zašlú správne riešenie (ešte raz si pozorne prečítajte, ako sa riešenie správne píše) vylosujeme hodnotné knižné ceny. Knižné odmeny za správne vyriešenie úlohy č. 3 dostávajú: J. Olejník, Ružomberok, Leninovo nábr. 16 a Ladislav Lapšanský, ZDŠ Smižany okr. Spišská Nová Ves.


Vzad <<  >> Vpred