Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 3. 1990)


Problém č. 692

Tichomír Hernádi + Ladislav

Packa + Peter Gvozdják

III.–IV. cena

Goumondy 1988

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Pf3 na b4Kontrolná notácia: a) b. Kc3 Vd1 Vg5 Sa2 Jd4 Pf3 (6), č. Kd5 Vc1 Vc6 Sh8 Jc4 Je5 Pb3 c2 d6 f5 g6 (11), pozícia b) vznikne z a) premiestnením pešiaka f3 na b4, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenie: a) 1.b2 J:f5+ 2.Jd3+ Jg7 mat, b) 1.f4 J:b3+ 2.Jd2+ Jc5 mat. Krása je v kombinačnom obsahu, ale hlavne v jeho zdvojenej analógii: v prvom ťahu čierneho priviazanie čiernej figúry ťahom pešiaka, v prvom ťahu bieleho šach z batérie a zároveň "príprava" druhej batérie braním čierneho pešiaka, v druhom ťahu čierneho šach bielemu kráľovi a priviazanie ťahajúcej čiernej figúry a nakoniec mat z druhej batérie pri súčasnom zaclonení šachujúcej čiernej figúry. Jediným menším nedostatkom je nadbytočnosť šachu od Sh8 pri mate Jg7.

Francúzsky veľmajster kompozičného šachu Claude Goumondy (nar. 19. 7. 1946) prišiel pred niekoľkými rokmi na nápad usporadúvať "na vlastnú počesť" pravidelné súkromné tematické súťaže. Sám ich vypíše, dostane zásielky, rozhoduje a nakoniec vydá výsledok s vlastnoručne nakreslenými diagramami. Do dokonalosti už chýbajú len naozajstné ceny vo francúzskych frankoch...

Témou predminuloročného turnaja na pomocné maty bola hra dvoch bielych batérií – a pekný úspech dosiahla trojchlapová skladba autorov žijúcich na línii Komárno – Galanta – Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred