Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 2. 1990)


Problém č. 691

Ladislav Radi a Peter Gvozdják

Cena USPB 1988

Sériovoťahový pomocný mat 6. ťahomKontrolná notácia: b. Ke2 Ja8 Pb3 (3), č. Kd5 Df8 Va6 Vh4 Sa1 Jc5 Je5 (7), je to tzv. nulová pozícia, z ktorej sú jednotlivé postavenia utvorené premiestnením a) Sa1 na h8, b) Vh4 na a4, c) Jc5 na f2, d) Df8 na c1, e) Va6 na h6, f) Je5 na b8 – a v každom z týchto postavení zahrá čierny bezprostredne za sebou 6 ťahov tak, aby biely mohol dať jednoťahový mat ("sériovoťahový pomocný mat šiestym ťahom"). Riešenia sú takéto: a) 1.Vd4 2.Je4 3.Dc5 4.Vd6 5.Jc6 6.Se5 Jc7 mat, b) 1.Je4 2.Dc5 3.Vd6 4.Jc6 5.Se5 6.Vd4, c) 1.Dc5 2.Vd6 3.Jc6 4.Se5 5.Vd4 6.Je4, d) 1.Vd6 2.Jc6 3.Se5 4.Vd4 5.Je4 6.Dc5, e) 1.Jc6 2.Se5 3.Vd4 4.Je4 5.Dc5 6.Vd6, f) 1.Se5 2.Vd4 3.Je4 4.Dc5 5.Vd6 6.Jc6 – a vždy 6...Jc7 mat. Rafinovaným premiestňovaním čiernych figúr sa autorom podarilo skonštruovať totálnu cyklickú zámenu šiestich ťahov čierneho. O presnom poradí ťahov rozhodujú "antiduálové" zacloňovania čiernych línií, ku ktorým by došlo pri voľbe iného poradia v ktoromkoľvek ťahu. O duchaplnosti zámeru sa iste každý ľahko sám presvedčí...

V druhom oddelení súťaže časopisu United States Problem Bulletin získala taktiež najvyššie vyznamenanie veľmi originálna skladba slovenskej dvojice Ladislav Radi (Malý Horeš) a Peter Gvozdják (Bratislava). Ide o pomerne populárny žáner kompozičného šachu, v ktorom jeden zo "súperov" uskutočňuje sériu ťahov, aby splnil daný cieľ.


Vzad <<  >> Vpred