Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.2.2004)


Skladba č. 225 – originál

Tomáš Peitl, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6–6)Dnes máme v rubrike mimoriadnu udalosť: svoju prvotinu uverejňuje šachista, ktorý má iba 11 rokov. Tomáš sa narodil 25. septembra 1992 v Bratislave a šachu sa venuje od šiestich rokov. Teraz hrá za Klub šachových nádejí a vyhral veľa detských turnajov vrátane majstrovstiev Bratislavy v kategórii chlapcov do 10 rokov. Na minuloročných majstrovstvách sveta 12-ročných skončil na 23. mieste, ale to patril medzi najmladších: v tomto roku bude jeho umiestnenie iste výrazne lepšie. Chodí do sekundy gymnázia Školy pre mimoriadne nadané deti a výborné výsledky dosahuje najmä v matematike, informatike a jazykoch. Svojím záujmom o kompozičný šach nás naozaj veľmi prekvapil, lebo prevažná väčšina šachových skladateľov začína vo veku nad 15 rokov. Poslal nám tri dvojťažky: na tej, ktorú sme vybrali na dnešný diagram, nebolo treba prakticky nič meniť (okrem nepatrnej úpravy úvodníka), všetky varianty vymyslel Tomáš. Len tak ďalej, tešíme sa na pokračovanie!

Kontrolná notácia: b. Kg4 Df4 Vg6 Jf3 Pc2 f5 (6), č. Kd5 Jb2 Pc5 c6 d7 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Troch čitateľov, ktorí pošlú správne riešenie tejto dvojťažky na adresu redakcie do 6 dní, odmeníme číslami časopisu PAT A MAT. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 224 (Klemanič – mat druhým ťahom): 1. zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kc4, Jc6 2.Jde3, Se6 mat, 1...Jb3!, 2. zvodnosť 1.d4? hrozí 2.Jde3 mat, 1...Kc4, c:d4 2.Se6, D:d4 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Vc8 hrozí 2.Se6 mat, 1...Kc4, Vg6 2.Dd4, Jde3 mat. Treba si všimnúť, ako sa tri maty v troch fázach (dvoch zvodnostiach a riešení) cyklicky vystriedajú vo funkcii hrozby a dvoch variantových matov, pritom však raz po rovnakej obrane (Kc4) a druhý raz po rozličných obranách. Náročný a duchaplný paradoxný námet. (ff)


Vzad <<  >> Vpred