Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 9. 10. 1965)


Úloha č. 21

Charles Promislo

3. čestné uznanie

8th American Chess

Problem Congress Ty 08/1921

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg6, Dd8, Va6, Jc3, Pd4 (5), č. Ke6, Jb6, Jd6, Pe7 (4).


Riešenie problému č. 19: 1.a7-a8D+ Kb7:a8 (na 1...Va1:a8 2.Sf1-g2+ a vyhrá) 2.h6-h7 Va1-e1+ 3.Ke6-d7 Ve1-d1+ 4.Kd7-c7 Vd1-c1+ 5.Sf1-c4 Vc1:c4+ (Keď 5...Vc1-h1 6.Sc4-d5+ a vyhrá) 6.Kc7-d7 Vc4-d4+ 7.Kd7-e7 Vd4-e4+ 8.Ke7-f7 Ve4-f4+ 9.Kf7-g7 a vyhrá. Je zle 1.Sf1-g2+ Kb7:a7 2.h6-h7 Va1-a6+ 3.K~ Va6-h6 a čierny remizuje.


Stav súťaže po 6. kole

S. Vokál (Prešov) 20 bodov. inž. J. Karel (Praha) 17 bodov. J. Čurlík (Humenné), M. Kižik (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 13 bodov. J. Fábry (Medzev) 11 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), Marek Murajda (Drienov) a M. Servátka (Hnilčík) po 8 bodov. Matúš Murajda (Drienov), J. Murajdová (Drienov) a J. Pukluš (Veľké Ozorovce) po 7 bodov. Dr. A. Novotný (Sabinov) 6 bodov. J. Gaján (Sp. Podhradie) a Dr. M. Svoboda (Medzilaborce) po 4 body. I. Dzuriš (Giraltovce), J. Murajda (Humenné) a A. Gemzová (Kežmarok) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred